Ke kvalitě v Charitě II

OPZ

Projekt je zaměřen na zvyšování kvality sociálních služeb poskytovaných v rámci Charit v České republice, posílení odbornosti a kompetencí sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních službách a dalších zaměstnanců poskytovatelů sociálních služeb prostřednictvím sítě systematické metodické podpory. Zaměřuje se rovněž na zvýšení prestiže sociální práce a povědomí o nabídce a charakteru sociální práce. Projekt realizovaný v období 1. 9. 2018 – 31. 8. 2020 je financován z operačního programu Zaměstnanost. Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007576

VIDEO


Kam dál v dluhové problematice?

Kulatý stůl proběhl ve středu 4. března 2020 v Marianeu v Praze.

Ilustrační foto

Lidem, kteří se kvůli dluhům dostávají do neřešitelných problémů, se Charita Česká republika věnuje dlouhodobě. Provozuje 69 poraden, z nichž se dvě třetiny věnují dluhovému poradenství. Spolu s dalšími organizacemi rovněž bojuje za dostupnější možnosti vybřednutí z dluhových pastí a proti „obchodu s chudobou“. Kulatý stůl ukáže, kam dále napřít síly.

Program kulatého stolu ke stažení

Marek Výborný

Marta Šosová

Ilustrační foto

Ilustrační foto

Ilustrační foto


Ke stažení

Důležité odkazy

 

Občanská poradna pomáhá dlužníkům
4. května 2020 Oblastní charita Polička

Občanská poradna pomáhá dlužníkům

V Občanské poradně Oblastní charity Polička se často setkáváme s problematikou dluhů. Poslední dobou nás vyhledávají lidé, kteří se z médií doslechli o novele insolvenčního zákona. „V televizi říkali, že je to nyní jednodušší, že se každý dostane do oddlužení a dluhy se mu smažou…“, říkají. Při podrobném rozhovoru se bohužel u mnohých ukáže, že jejich dluhy jsou moc vysoké, nebo příjmy moc nízké na to, aby mohli oddlužením úspěšně projít.

Nouzový stav a život v azylovém domě
29. dubna 2020 Oblastní charita Hradec Králové

Nouzový stav a život v azylovém domě

Zvonek na dveřích Domova pro maminky s dětmi na hradeckém Pouchově se za dobu existence tohoto azylového domu rozezvučel již nesčetněkrát. Pomoc zde hledají maminky s dětmi, které nemají kam jít a které ztratily střechu nad hlavou. Azylový dům jim nabídne bezpečný domov, poskytne profesionální a lidskou podporu všech pracovníků.  

Jak dál v dluhové problematice?
5. března 2020 Z domova

Jak dál v dluhové problematice?

Od loňského léta začala platit změna pravidel pro dlužníky – podmínky oddlužení se zmírnily a lépe na něj dosáhnou i ti, kteří do té doby nedokázali splatit ani dříve požadovanou třetinu dluhů. Jaké jsou zkušenosti neziskových organizací po „novele“ a co dělat dál? Charita pořádala 4. března 2020 kulatý stůl věnovaný tomuto tématu. 

28. listopadu 2019 Tiskové zprávy

Systém ochrany dítěte pokulhává. Kde jsou slabá místa a jaké jsou možnosti zlepšení?

Děti a rodiny se topí v problémech a mnohdy jim není pomoci, protože záchranná síť drhne anebo má svá bílá místa. Systém ochrany dítěte je rozdroben mezi několik resortů. Sociální, zdravotní a školský systém nejsou navzájem provázané. Sociální služby, OSPOD a školy spolupracují liknavě. Ve školství sociální práce chybí, ve zdravotnictví je nedostatečná. Kudy vede cesta k nápravě?

Když se řekne „sociální pracovník"
12. září2 2019 Z domova

Když se řekne „sociální pracovník"

Jsem sociální pracovník a o mé práci panuje spousta mylných představ. Pro politiky jsem něco jako pohádková Arabela. V očích společnosti moje sisyfovská práce nemá smysl. A rodina má o mne strach, že se pohybuji na nebezpečném rozhraní života a smrti. Těmito slovy začíná krátký spot o povolání, pro mnohé trochu záhadném. A proto si ho nezasvěcení představují po svém.

21. května 2019 Tiskové zprávy

Mimo systém. Charita zkoumá, proč pro některé lidi neexistuje vhodná pomoc

Současný systém sociální ochrany připomíná řešeto: je děravý a někteří klienti jím propadají. Přesněji řečeno: určitým lidem v určitých nepříznivých sociálních situacích systém nedokáže poskytnout náležitou pomoc. Vhodný typ sociální služby či jiné pomoci/podpory pro ně totiž neexistuje.

Pomozme zajistit dostupnou zdravotní péči pro všechny potřebné
25. února 2019 Tiskové zprávy

Pomozme zajistit dostupnou zdravotní péči pro všechny potřebné

Lidé bez domova s omrzlinami, kožní nemocí či otevřenou ránou se stávají psanci, kterým neumíme účinně pomoci. Podobně jsou na tom nemocní senioři, ponechaní bez pravidelné pomoci rodiny. Mnozí by mohli a chtěli zůstat doma, kde jsou zvyklí, jenže to často není možné. Nejsou jim dostupné potřebné zdravotní služby. „Poskytování sociálních služeb nemocným lidem, kteří se ocitli na okraji, drhne. Problém leží v nedořešené situaci na tzv. zdravotně-sociálním pomezí,“ říká Lukáš Curylo, ředitel Charity Česká republika.

12. listopadu 2018 Tiskové zprávy

Charita pokračuje ve zkvalitňování svých sociálních služeb. Zaměří se i na řešení palčivých témat

Charita Česká republika v září odstartovala nový celostátní projekt „Ke kvalitě v Charitě  II“. Je zaměřen na metodickou podporu kvality sociálních služeb a napomůže profesnímu růstu zaměstnanců sociálních služeb - jak sociálních pracovníků, tak pracovníků v sociálních službách. Konečným cílem bude zlepšení služeb pro jejich uživatele.