Ke kvalitě v Charitě II

OPZ

Projekt je zaměřen na zvyšování kvality sociálních služeb poskytovaných v rámci Charit v České republice, posílení odbornosti a kompetencí sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních službách a dalších zaměstnanců poskytovatelů sociálních služeb prostřednictvím sítě systematické metodické podpory. Zaměřuje se rovněž na zvýšení prestiže sociální práce a povědomí o nabídce a charakteru sociální práce. Projekt realizovaný v období 1. 9. 2018 – 31. 8. 2020 je financován z operačního programu Zaměstnanost. Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007576

VIDEO


Kam dál v dluhové problematice?

kulatý stůl: středa 4. března 2020, Marianeum, Máchova 7, Praha 2 – Vinohrady

Lidem, kteří se kvůli dluhům dostávají do neřešitelných problémů, se Charita Česká republika věnuje dlouhodobě. Provozuje 69 poraden, z nichž se dvě třetiny věnují dluhovému poradenství. Spolu s dalšími organizacemi rovněž bojuje za dostupnější možnosti vybřednutí z dluhových pastí a proti „obchodu s chudobou“. Kulatý stůl ukáže, kam dále napřít síly.

Program kulatého stolu ke stažení


Ke stažení

 

Jak dál v dluhové problematice?
5. března 2020 Z domova

Jak dál v dluhové problematice?

Od loňského léta začala platit změna pravidel pro dlužníky – podmínky oddlužení se zmírnily a lépe na něj dosáhnou i ti, kteří do té doby nedokázali splatit ani dříve požadovanou třetinu dluhů. Jaké jsou zkušenosti neziskových organizací po „novele“ a co dělat dál? Charita pořádala 4. března 2020 kulatý stůl věnovaný tomuto tématu. 

28. listopadu 2019 Tiskové zprávy

Systém ochrany dítěte pokulhává. Kde jsou slabá místa a jaké jsou možnosti zlepšení?

Děti a rodiny se topí v problémech a mnohdy jim není pomoci, protože záchranná síť drhne anebo má svá bílá místa. Systém ochrany dítěte je rozdroben mezi několik resortů. Sociální, zdravotní a školský systém nejsou navzájem provázané. Sociální služby, OSPOD a školy spolupracují liknavě. Ve školství sociální práce chybí, ve zdravotnictví je nedostatečná. Kudy vede cesta k nápravě?

Když se řekne „sociální pracovník"
12. září2 2019 Z domova

Když se řekne „sociální pracovník"

Jsem sociální pracovník a o mé práci panuje spousta mylných představ. Pro politiky jsem něco jako pohádková Arabela. V očích společnosti moje sisyfovská práce nemá smysl. A rodina má o mne strach, že se pohybuji na nebezpečném rozhraní života a smrti. Těmito slovy začíná krátký spot o povolání, pro mnohé trochu záhadném. A proto si ho nezasvěcení představují po svém.

21. května 2019 Tiskové zprávy

Mimo systém. Charita zkoumá, proč pro některé lidi neexistuje vhodná pomoc

Současný systém sociální ochrany připomíná řešeto: je děravý a někteří klienti jím propadají. Přesněji řečeno: určitým lidem v určitých nepříznivých sociálních situacích systém nedokáže poskytnout náležitou pomoc. Vhodný typ sociální služby či jiné pomoci/podpory pro ně totiž neexistuje.

Pomozme zajistit dostupnou zdravotní péči pro všechny potřebné
25. února 2019 Tiskové zprávy

Pomozme zajistit dostupnou zdravotní péči pro všechny potřebné

Lidé bez domova s omrzlinami, kožní nemocí či otevřenou ránou se stávají psanci, kterým neumíme účinně pomoci. Podobně jsou na tom nemocní senioři, ponechaní bez pravidelné pomoci rodiny. Mnozí by mohli a chtěli zůstat doma, kde jsou zvyklí, jenže to často není možné. Nejsou jim dostupné potřebné zdravotní služby. „Poskytování sociálních služeb nemocným lidem, kteří se ocitli na okraji, drhne. Problém leží v nedořešené situaci na tzv. zdravotně-sociálním pomezí,“ říká Lukáš Curylo, ředitel Charity Česká republika.

12. listopadu 2018 Tiskové zprávy

Charita pokračuje ve zkvalitňování svých sociálních služeb. Zaměří se i na řešení palčivých témat

Charita Česká republika v září odstartovala nový celostátní projekt „Ke kvalitě v Charitě  II“. Je zaměřen na metodickou podporu kvality sociálních služeb a napomůže profesnímu růstu zaměstnanců sociálních služeb - jak sociálních pracovníků, tak pracovníků v sociálních službách. Konečným cílem bude zlepšení služeb pro jejich uživatele.