Zdravotní služby

Jsme největším nestátním poskytovatelem zdravotních služeb u nás. V 218 charitních zdravotnických zařízení zaměstnáváme 1 582 sester, jež ročně ošetří téměř 55 tisíc pacientů. Převažuje forma domácí zdravotní péče nebo domácí hospicové péče, ale také mobilní nebo lůžkové hospice, ambulance bolesti a fyzioterapie či práce v domovech pro seniory nebo se zvláštním režimem.

Ošetřovat v přirozeném prostředí: Domácí zdravotní péče

Domácí zdravotní péči poskytujeme už 25 let a v současnosti se jí věnuje 880 zdravotních sester, které v uplynulém roce absolvovaly 1 410 976 návštěv u více než 47 tisíc dlouhodobě nemocných. Přestože tito pacienti potřebují neustálou odbornou péči, mohou díky vysoké kvalifikaci našich sester stonat doma a ne v nemocnicích. Domácí zdravotní péče, která je osmkrát levnější než pobyt v nemocnici, je hrazena ze zdravotního pojištění, pro klienty je tedy zdarma.

Doprovázet až do posledních dnů: Hospicová péče

Na 136 zdravotních sester z 51 středisek domácí hospicové péče doprovází umírající v posledních týdnech života v jejich prostředí. O další klienty se stará 159 zdravotních sester ze 16 týmů mobilní specializované paliativní péče, která je však více než z jedné třetiny hrazena z jiných zdrojů než z veřejného zdravotního pojištění. Čtyři charitní lůžkové hospice mají celkovou kapacitu 140 lůžek a pracuje v nich 82 zdravotních sester; tato zařízení nabízejí i zhruba stejný počet odlehčovacích lůžek pro pacienty, o něž se jinak stará rodina.

 


Charitní domácí hospicová péče
je určena pacientům, jejichž nemoc se nachází v terminálním stádiu a přejí si trávit poslední čas v domácím prostředí. Péči poskytují specializované týmy zdravotních sester, které spolupracují s ošetřujícím lékařem a dle individuálních potřeb pacienta také s dalšími specialisty. 

Děkujeme vám, pokud se rozhodnete jejich činnost podpořit. 
 

Podpořte bankovním převodem nebo kartou

Zdravotní péče v pobytových zařízeních

Klienty téměř padesáti charitních domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem naše zdravotní sestry nejen ošetřují, ale doprovázejí je i v posledních dnech života. Nejméně polovina jich proto nemusí být před úmrtím hospitalizovaná. 

Charitní ambulance

V královéhradecké diecézi provozujeme ambulanci léčby bolesti, v níž ročně najde úlevu téměř 400 pacientů, v brněnské diecézi pomáhá klientům ambulance fyzioterapie

Zdravotní sestry poskytují Aničce odbornou péči

Výlet do New Yorku? Proč ne!

Šestnáctiletá Anička se narodila postižená. Nemůže sama chodit a má za sebou řadu operací. Teď se její stav stabilizoval a může navštěvovat střední školu. Domů i do školy za ní denně dochází zdravotní sestra a poskytuje jí odbornou péči, na niž nestačí ani rodina, ani spolužáci. Sestřičky z Charity jsou pro ni už dnes kamarádky nebo „tety“. S jednou z nich dokonce plánuje společný výlet na Manhattan…

Paní Eva má cíl: procházky s novým pejskem

Těší se na procházky s pejskem

Paní Evě je hodně přes sedmdesát a už týden žije sama. Zemřela jí milovaná fenka, stýská se jí po ní. Dceru a sestru má daleko, a protože trpí cukrovkou, chodí jí charitní sestra dvakrát denně převazovat nohy. Jak sama říká, zdravotní a sociální pracovníci se o ni starají jako o vlastní. Těší se, že až zanedlouho podstoupí operaci kyčelního kloubu a bude po rekonvalescenci znovu fit, pořídí si štěně.