Časté dotazy

Potřebuji zajistit domácí zdravotní péči, ale mám nízký důchod – bude mě to něco stát? Můžu se na Charitu obrátit, i když nejsem členem církve? Mám dluhy, dá mi Charita půjčku na jejich splacení? Chci pomáhat, ale jinak než finančně; je to možné? Odpovědi na nejběžnější dotazy najdete níže; pokud potřebujete řešit nějaký složitější problém, obraťte se na nejbližší pobočku Charity, kde vám rádi poradí. Kontakty najdete ve stejnojmenné sekci.

Kde všude a komu poskytuje Charita v České republice pomoc?

Pomáháme lidem jak přímo u nich doma (formou domácí zdravotní péče, domácí hospicové péče či pečovatelské služby), tak i v našich zařízeních. Po celé republice provozujeme domovy pro seniory nebo osoby se zdravotním hendikepem, azylové domy, domy na půl cesty, mateřská či nízkoprahová centra, hospice, noclehárny, chráněné dílny, vývařovny, sociální poradny a další zařízení.

Lidem, kteří si kvůli nemoci, stáří, hendikepu, dluhové pasti, sociální nouzi apod. sami neporadí, pomůžeme pojmenovat problém a nabídneme cestu k jeho vyřešení. Charitní pracovníci jsou odborně vyškolení a znají terén, na němž se pohybují – jak konkrétní lokalitu, tak nejčastější okruhy problémů u jednotlivých věkových či sociálních skupin a praktické možnosti jejich řešení.

Kam dál?

Může se na Charitu obrátit opravdu každý?

Pomoc poskytujeme bez ohledu na věk, rasu, národnost, náboženství nebo státní a politickou příslušnost. Nikoho nesoudíme – pouze posuzujeme okolnosti, abychom mohli spolu s konkrétním člověkem najít co nejlepší řešení toho, co jej tíží a s čím si neví rady.

Kam dál?

Kde a jak najdu okamžitou pomoc pro konkrétního člověka?

Na tomto webu najdete adresář služeb, což je databáze informací o všech možnostech pomoci v charitní síti. Pro konkrétního člověka v nouzi a podle typu jeho životní situace nebo problému tam najdete zařízení, v němž se mu dostane okamžité pomoci a služby. Další možnou cestou je osobní návštěva nejbližší Charity, kde vám jistě poradí.

Kam dál?

Kolik mě to bude stát?

Některé služby poskytuje Charita pro klienty zcela zdarma, například odborné poradenství, jiné za – často symbolickou – úhradu. Charita je striktně nevýdělečná organizace, peníze na činnost získává z darů nebo grantů, případně jde o služby hrazené ze zdravotního pojištění nebo z veřejných zdrojů. Co přesně bude v jednotlivých typech zařízení třeba doplatit, zjistíte v sekci Jak pomáháme pod odkazem Vysvětlení pojmů.

Kam dál?

Poskytujete služby anonymně, tedy bez toho, aby se člověk musel legitimovat?

U většiny poskytovaných služeb potřebujeme znát identitu klienta, abychom byli v souladu se zákonem, ale v některých případech pomáháme anonymně – třeba lidem bez domova, drogově závislým a podobně. Takoví klienti si pro komunikaci s námi mohou třeba zvolit přezdívku. Osobní data všech lidí Charita přísně chrání podle platné legislativy, stejně tak respektuje práva a důstojnost každého klienta.

Kam dál?

Dává Charita lidem v nouzi hotové peníze, případně půjčku?

Peníze ani půjčku u nás žádný člověk nedostane, ale v případě skutečné nouze se u nás lidé mohou najíst, umýt, čistě obléci nebo vyspat. A samozřejmě získat podporu a radu, jak dál.

Kam dál?

Jak je Charita spojena s církví?

Pomoc nabízíme všem lidem v nouzi, a to bez ohledu na jejich náboženství. Charita vychází z křesťanských principů pomoci a solidarity. Ke každému člověku přistupuje s úctou a respektem.

Jednotlivé arcidiecézní a diecézní Charity zřizuje příslušné biskupství (Řeckokatolickou charitu Apoštolský exarchát), financování Charit je však od katolické církve odděleno.

Kam dál?

Jak mohu pomoci?

Můžete přispět finančním darem (jednorázovým nebo pravidelným), nebo můžete věnovat váš čas a stát se dobrovolníkem, případně můžete darovat například teplé oblečení apod. Podrobnosti najdete v sekci Podpořte nás.

Kam dál?

Poslal jsem Charitě peníze a chci vědět, na co je použijete.

Charita má tři sbírkové a dva dárcovské účty. Sbírkové jsou pro pomoc doma, pomoc v zahraničí a pro Tříkrálovou sbírku. Pokud peníze pošlete na jeden z nich (variabilním symbolem upřesníte, komu nebo kde chcete pomáhat – jestli matkám s dětmi v azylových domech, starým lidem v Česku nebo potřebným v Gruzii), 95 % půjde přímo na vybraný účel; zbývajících 5 % použijeme v souladu se zákonem o sbírkách na náklady spojené s administrativou sbírky.

Dar na tzv. dárcovský účet použijeme na pokrytí nákladů ve vybraných oblastech naší činnosti (například na advokační činnost).

Kam dál?

Jakým způsobem nakládá Charita s penězi, které shromáždí formou sbírek?

Každá veřejná sbírka má přesně specifikovaný účel – pořádáme třeba Tříkrálovou sbírku, vyhlašujeme příležitostné humanitární sbírky pro země zasažené přírodními katastrofami a podobně. Charita Česká republika pak její vyúčtování předkládá ke kontrole Magistrátu hl. města Prahy a peníze použije v souladu se zákonem o veřejných sbírkách výhradně na účel, pro který je vybírala.

Kam dál?

Vystavujete potvrzení o daru?

Ano, potvrzení o daru je samozřejmost. Souhrnné potvrzení o všech darech za uplynulé daňové období automaticky vystavujeme a rozesíláme do konce ledna následujícího roku všem dárcům pouze emailem. Pokud potřebujete vystavit a poslat potvrzení poštou, vyplňte formulář, v němž do komentáře napište, že potřebujete souhrnná potvrzení poštou.

Potvrzení o daru vystavujeme také na požádání kdykoliv během roku. Pokud máte zájem o vystavení potvrzení o daru během roku nebo si nejste jisti, zda máme všechny vaše potřebné údaje, kontaktujte nás na e-mailové adrese Z8EIQOQ938Es-Z29g5 Fyzické osoby si mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich úhrnná hodnota v kalendářním roce přesáhne 2 % ze základu daně nebo činí alespoň 1 000 Kč (ale my vám vystavíme potvrzení i na nižší částku, protože pro odečet od základu daně lze sčítat všechny dary věnované různým organizacím). V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně; to neplatí pro zdaňovací období kalendářních let 2020 a 2021, za která lze v úhrnu odečíst vždy nejvýše 30 % základu daně (viz § 15, odst. 1 zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmů).

Charita Česká republika vystavuje potvrzení jen na ty dary, které jste poukázali na 3 sbírkové nebo 2 dárcovské účty, jež spravujeme. Pokud jste v průběhu roku obdarovali nějakou konkrétní místní Charitu, obraťte se s žádostí o potvrzení na ni.

Kam dál?

Proč bych měl pomáhat právě vaším prostřednictvím?

Charita Česká republika je jednou z nejstarších neziskových organizací v České republice, zároveň jsme největším nevládním poskytovatelem sociálních a zdravotních služeb. Každoročně tak u nás pomůžeme téměř 150 tisícům lidí v ohrožení nebo nouzi. Máme za sebou sto let práce a zkušeností, máme hustou síť zařízení, máme kredit jak u lidí, kterým pomáháme, tak u státních institucí, obcí a podobně. Jsme profesionálové a naše pomoc je účinná.

Kam dál?

Pomáháte spíše v zahraničí, anebo doma?

Působíme hlavně v České republice – objem domácí pomoci oproti té zahraniční se dá z hlediska toku peněz vyjádřit poměrem zhruba 20 : 1. Doma pomáháme častěji než v zahraničí proto, protože naši zaměstnanci, dobrovolníci a podporovatelé žijí v této zemi, mají přímý vztah a zodpovědnost vůči svým příbuzným a blízkým – a hlavně řadu služeb poskytujeme na objednávku státu prostřednictvím krajů. Zahraniční pomoc, pro kterou má Charita speciální týmy odborníků, platíme převážně z národních, evropských či celosvětových dotačních programů, které se snažíme získávat. Pomáháme tam, kde známe terén a kde je to podle našeho názoru nejvíce zapotřebí.

Kam dál?

Pomáháte migrantům?

Charita pomáhá všem cizincům v nouzi pobývajícím na našem území, tedy těm, kteří tu žijí a převážně i pracují. Nejčastěji jim zprostředkováváme informace o tom, jak získat povolení k pobytu, o systému zdravotní péče a sociálního zabezpečení, pomáháme při hledání ubytování, zaměstnání a vzdělávání (zejména formou jazykových kurzů). Provozujeme například telefonické poradenství ve vietnamštině, mongolštině a ukrajinštině a důraz klademe na integraci cizinců do naší společnosti. Arcidiecézní charita Praha zřídila poradnu pro migranty a uprchlíky na adrese Londýnská 44, Praha 2, tel. +420 224 813 418.

Kam dál?

Studuji a nemám moc peněz, ale ráda bych pomohla někomu, kdo to potřebuje. Vzpomínám na svoji babičku, které jsem předčítala, když už špatně viděla, nebo si s ní jen tak povídala, když jí bylo těžko. Je možné dělat něco podobného prostřednictvím Charity? Neptám se na zaměstnání, jen na občasnou pomoc ve volném čase…

Pokud chcete věnovat svůj volný čas třeba seniorům, doporučujeme kontaktovat nejbližší Charitu (jedno, jestli diecézní, nebo třeba farní), kde budou mít nejvíc informací. Také můžete chtít pro Charitu udělat něco, co umíte – třeba pomoci s překládáním, s tvorbou propagačních materiálů, s administrativou… Možností je spousta, pokud byste si nevybrali v místě vašeho bydliště, kontaktujte prosím sekretariát Charity Česká republika, kde s vámi vše ochotně proberou.

Kam dál?

Mám oblečení, nábytek apod., nechci to vyhodit, ale darovat, co mám dělat? Co najde využití a co určitě ne? Kam s tím?

Doporučení záleží na tom, odkud jste: nejlepší je vyhledat nejbližší charitní zařízení a zeptat se jich, zda konkrétní pomoc nepotřebují. Oblečení určitě uvítají v tzv. charitních šatnících, také existují sběrné kontejnery (kromě charitních i od Diakonie Broumov). Pokud jde o nábytek, opět záleží na potřebách konkrétní Charity – dětské postýlky apod. možná uvítají azylová centra pro matky s dětmi. Odvoz bohužel nezajišťujeme.

Kam dál?

Vedle nás přespávají dva bezdomovci, myslím, že potřebují pomoc. Co pro ně můžu udělat kromě toho, že jim dám padesátikorunu nebo něco k jídlu?

Zkuste jim dát kontakt na nejbližší Charitu, která provozuje sociální poradnu; adresu a telefonní číslo najdete v adresáři. Kromě bezprostřední pomoci, jako je teplé jídlo nebo možnost se umýt, vzít si čisté oblečení a odpočinout si, jim vyškolení sociální pracovníci poradí, jak si třeba opatřit ztracené doklady, jestli mohou přespat v noclehárně nebo získat ubytování v některém z azylových domů a podobně. Bezdomovci se velmi často stahují do velkých měst, zejména do Prahy, kde je možné nasměrovat potřebné do sociální poradny Arcidiecézní charity Praha v Pernerově 20, kde je také azylový dům a další služby.

Kam dál?

Slavím kulaté jubileum a rozhodla jsem se, že všem řeknu, ať mi nekupují další hlouposti, ale ať místo toho něco užitečného podpoří. Co byste jim být mnou navrhli?

Určitě jim doporučte naši webovou stránku Podpořte nás, kde si mohou vybrat formu pomoci (je možné přispět na účet, ale také poslat dárcovskou esemesku), zda je jim bližší pomoc potřebným v České republice, nebo v zahraničí – a potom mohou podle konkrétního variabilního symbolu podpořit například azylové domy pro matky s dětmi, nebo třeba rozvojovou pomoc v Mongolsku.

Kam dál?

Vedle nás bydlí stará paní, která špatně chodí. Občas jí donesu nákup, ale mám pocit, že už by asi potřebovala i něco víc, možná nějaké obědy. Co je pro ni možné udělat a kam se má obrátit? A můžeme to případně zkusit zařídit i my?

Zkuste kontaktovat nejbližší Charitu, která provozuje sociální poradnu; adresu a telefonní číslo najdete v adresáři. Budou vědět, jak je to s případnými sociálními dávkami, zda mohou nabídnout domácí sociální péči nebo domácí zdravotní péči apod. Záleží na tom, odkud jste, proto je nejlepší domlouvat se s Charitou v místě bydliště.

Kam dál?

Vzali jsme si k sobě pětadevadesátiletého manželova tatínka, střídáme se u něj, ale potřebujeme pomoc. Jaké existují možnosti?

Charita může zajistit jak domácí zdravotní péči, tak sociální péči včetně poradenství ve věci pobírání případných dávek apod. Existují i denní stacionáře nebo takzvaná odlehčovací centra, kde může senior strávit čas nezbytný pro vaše zotavení nebo vaši dovolenou. Záleží na tom, odkud jste – doporučujeme kontaktovat nejbližší Charitu a informovat se přímo tam. Kontakty najdete v adresáři.

Kam dál?

Kamarádku s dvěma malými dětmi vyhodil partner, se kterým žila, na ulici. Teď je u mě, ale věčně tu zůstat nemůže. Co má dělat?

Záleží na tom, odkud jste, ale určitě kontaktujte nejbližší charitní sociální poradnu. Budou umět poradit nejen ohledně řešení akutní sociální situace, ale mohou zprostředkovat i psychologickou pomoc atd. Pokud by to situace vyžadovala, můžete se také obrátit na poradnu projektu Arcidiecézní charity Praha s názvem Magdala, která funguje jako koordinační centrum v rámci celé charitní sítě a nabízí krizovou i komplexní následnou pomoc obětem domácího násilí, obchodu s lidmi, nucené práce nebo prostituce apod.

Kam dál?

Děti by se rády staly koledníky v Tříkrálové sbírce, kde se mohou přihlásit?

Určitě kontaktujte nejbližší farní Charitu, kde vám poradí a poskytnou vám všechny potřebné informace. Můžete se také podívat na webovou stránku Tříkrálové sbírky.

Kam dál?

Slyšela jsem, že někteří bezdomovci by se z Prahy rádi vrátili domů, ale nemají prý peníze na cestu. Je to okřídlená věta, kterou se spousta lidí pokouší tahat z kolemjdoucích peníze, ale co když někdo opravdu podobný problém má?

V takových případech je možné kontaktovat sociální poradnu Arcidiecézní charity Praha v Karlíně, kde v podobných případech zajistí člověku v nouzi takzvanou úvěrovou jízdenku. Více informací lze získat přímo v sociální poradně.

Kam dál?