Jak pomáháme

Posláním Charity ČR je pomoc lidem v tísni a sociální nouzi bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství nebo politické názory. Nepřímo pak pomáhá Charita lidem v nouzi i tím, že na jejich situaci upozorňuje a usiluje o zlepšení. Všichni charitní pracovníci i dobrovolníci se řídí etickým kodexem a mají vzdělání či schopnosti odpovídající zákonným požadavkům a náročnosti jejich pozice. 

Pomoc lidem se zdravotním postiženímSociální, zdravotní a další charitní služby

Přes tisíc služeb provozovaných subjekty Charity ČR pomáhá potřebným všeho věku. Důraz se klade na pomoc v přirozeném prostředí, například skrze domácí péči nebo poradny a kluby v problémových lokalitách. Nechybí ani pobytová zařízení pro ty, kdo potřebují stálou výpomoc nebo nemají vlastní domov. VÍCE


Fotka z výstavy Jsme ze stejné planety (autor: Jindřich Štreit)Pomoc cizincům v ČR

V České republice žije přes půl milionu cizinců. Často se i oni ocitají v těžké ekonomické či sociální situaci. Mnohdy navíc neumí česky a neorientují se v zákonech. Charita ČR proto nabízí poradny v šesti městech, infolinku v mongolštině a vietnamštině, doučování jazyka a další formy pomoci. Zaměřuje se také na pomoc obětem obchodu s lidmi. VÍCE


Z projektů Charity ČR v MongolskuZahraniční projekty

V Africe, Asii, Evropě a na Blízkém východě pomáhá Charita ČR formou humanitární pomoci i rozvojové spolupráce. Zaměřuje se na obnovu zdrojů obživy, sociální práci, zdravotní služby aj. (Arci)diecézní charity doplňují tuto činnost řadou dalších aktivit, například Adopcí na dálku. VÍCE


Pomoc po povodních na Liberecku v roce 2010Povodně a další humanitární pomoc v ČR

Charita ČR získala cenné zkušenosti při záplavách na Moravě (1997), které zúročila při stoleté vodě (2002) i při dalších lokálních povodních. Charity jsou součástí integrovaného záchranného systému, provozují humanitární sklady a dokáží poskytnout i psychosociální pomoc a odborné rady. Pomáhají rovněž postiženým menšími  katastrofami jako jsou požáry. VÍCE


Tříkrálová sbírka 2011Osvěta a vzdělávání

Charita ČR usiluje také o lepší postavení lidí v nouzi, a to informováním médií, připomínkováním zákonů a pořádáním konferencí i cílených aktivit. Do své činnosti se rovněž snaží zapojit dobrovolníky různého věku. Během Tříkrálové sbírky či Postní almužny se učí pomáhat bližním i ti nejmenší. Tradicí se stal rovněž Den Charity, kdy se veřejnost může blíže seznámit s charitní prací.

Tříkrálová sbírka 2019

Tříkrálová sbírka

Aktuální výtěžek
119 184 358 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 
 
 

Napište nám!

DotazNenašli jste na webu potřebné informace?
Máte pro nás vzkaz?

Napište nám!