Pomáháme potřebným doma i v zahraničí

Naším posláním je pomoc lidem v tíživé sociální situaci, zdravotně postiženým a dlouhodobě nemocným, umírajícím, obětem domácího násilí, lidem postiženým živelními katastrofami nebo válečným konfliktem, a to v České republice i v zahraničí. Chráníme práva a důstojnost každého člověka bez ohledu na rasu nebo náboženství.

Charitní zdravotní sestra ošetřuje nemocného

Doma

Poskytujeme sociální a zdravotní služby lidem v tíživé situaci nebo akutní nouzi. Ulehčujeme život zdravotně postiženým, nevyléčitelně nemocným, lidem bez domova, obětem domácího násilí i cizincům, kteří u nás žijí. Pomáháme při mimořádných událostech, jako jsou povodně nebo požáry. Snažíme se o spravedlivější svět.

Více

Humanitární pomoc poskytujeme lidem na Blízkém východě

V zahraničí

Jednotlivé Charity i Charita Česká republika zajišťují pomoc potřebným od Haiti přes jihoamerický kontinent, Afriku, Evropu, Blízký východ až po asijské země. Humanitární nouzi ulehčujeme hlavně lidem zasaženým válkou nebo přírodní katastrofou, projekty rozvojové spolupráce se týkají zdravotnictví, vzdělávání, zemědělství, ochrany životního prostředí apod. 

Více