Caritas CARES

Naším posláním je pomáhat lidem v nouzi. Velkou pozornost věnujeme chudým a sociálně znevýhodněným. Bojujeme s chudobou a sociálním vyloučením. Jedním z nástrojů této úlohy jsou zprávy Caritas CARES, které sestavujeme ve spolupráci s evropskou mateřskou organizací Caritas Europa.

Zprávy Caritas CARES popisují hlavní problémy ve společnosti spojené s chudobou a sociálním začleňováním znevýhodněných lidí v jednotlivých evropských zemích. Předkládají zákonodárcům a státním institucím návrhy a doporučení, jak tyto problémy řešit. Charita Česká republika vydává svou národní zprávu jednou za dva roky a v rámci sítě Caritas Europa vytvářejí podobný dokument i další evropské země, v nichž je organizace zastoupena.

CARITAS CARES 2021

Zpráva Caritas Cares 2019

Zpráva Caritas CARES 2017

Zpráva Caritas CARES 2015

Stínová zpráva 2014

Počátky vydávání zpráv Caritas CARES se datují do roku 2014. Tehdy jsme na základě vlastního průzkumu popsali ve Stínové zprávě situaci v sociální oblasti v České republice a dalších jednotlivých zemích. Právě z ní vycházejí základní advokační témata, na která se zaměřujeme při obhajování práv těch nejslabších.

Základní advokační témata

  • dobrá kvalitní práce  
  • přiměřená mzda za práci
  • přídavek a platby na dítě
  • dostupné a sociální bydlení  
  • zdravotní péče pro všechny
  • vzdělání pro děti i dospělé
  • přiměřený minimální příjem (včetně řešení zadluženosti lidí)

Na Stínovou zprávu navázaly od roku 2015 zprávy Caritas CARES, které jsou vydávány každý druhý rok. Zaměřují se na oblast, která se zdá být pro většinu evropských zemí nejpalčivější. Téma aktuální zprávy navrhuje akční skupina Caritas Europa a schvaluje ho generální sekretář.

Národní Charity jsou klíčovými aktéry v boji proti chudobě, sociálnímu vyloučení a podpoře sociální spravedlivosti. Poskytují sociální, zdravotní a doplňkové či humanitární služby potřebným a navrhují nápravu nerovných struktur, politických rozhodnutí a opatření. Zprávy Caritas CARES jsou důležitou součástí této činnosti. Na základě svých zkušeností z každodenní práce s lidmi žijícími v chudobě Charita informuje místní, regionální, národní a celoevropské úřady o aktuální situaci a doporučuje jim řešení.

Národní zprávy Caritas CARES vycházejí z dotazníkového šetření, sestaveného a přizpůsobeného pro jednotlivé členské organizace Caritas Europa. Cílem zpráv je zastat se nejzranitelnějších lidí ve společnosti, hledat řešení situace a podpořit advokační činnost Charity na národní a celoevropské úrovni pomocí seriózního průzkumu a zjišťování dat v konkrétních oblastech.