Kdo jsme

Jako nejstarší dobročinná organizace s celostátní strukturou v České republice jsme zároveň největším nestátním poskytovatelem sociálních i zdravotních služeb. Naši síť tvoří více než 320 Charit různé velikosti – od malých farních až po ty diecézní nebo arcidiecézní. Pořádáme Tříkrálovou sbírku, nejrozsáhlejší sbírkovou akci u nás.

Charitní síť

Profesionální péče se stoletou tradicí

Každoročně pomáháme téměř 150 tisícům lidí po celé republice a naše humanitární pomoc a projekty rozvojové spolupráce přispívají k zlepšení kvality života lidí na čtyřech kontinentech. Jsme členem mezinárodních organizací Caritas Internationalis a Caritas Europa, díky tomu máme partnery po celém světě.

Každý člověk je pro nás důležitý

V Charitě je na 8 500 zaměstnanců a spolu s desítkami tisíc dobrovolníků podáváme pomocnou ruku těm, kteří si sami neporadí – kvůli nemoci, stáří, hendikepu, dluhové pasti či sociální nouzi. Naším zřizovatelem je Česká biskupská konference, pomoc ovšem poskytujeme bez ohledu na náboženství, rasu, národnost nebo státní či politickou příslušnost. Respektujeme práva i důstojnost každého člověka.

Kam dál?