Đường dây nóng

Cung cấp thông tin bằng tiếng Việt và tiếng Séc

T2, T4, T6: 9–12 h, 14–17 h

Số điện thoại: +420 605 999 969

e-mail: vietnam.info@charita.cz

Chúng tôi cung cấp

Thông tin về

  • thủ tục cư trú tại CH Séc
  • việc làm
  • hệ thống an sinh xã hội
  • hệ thống y tế
  • hệ thống giáo dục
  • cách xử lý các tình huống xảy ra trong cuộc sống

Hỗ trợ

  • điền các mẫu đơn hành chính qua điện thoại

Dịch

  • qua điện thoại khi bạn cần làm việc với cơ quan hành chính

Dịch thuật

  • các văn bản liên quan đến việc cư trú tại Séc

Các thông tin được cung cấp miễn phí
Bạn chỉ thanh toán cuộc gọi theo giá điện thoại tổng đài của mình
Các thông tin được cung cấp ẩn danh

Dự án được BNV CH Séc và thủ đô Praha đồng tài trợ trong chương trình Hội nhập người nước ngoài 2019.

MVPraha