K rozdělování alokací z ESIF v ČR

Podpořme dostupné bydlení a sociální služby pro lidi v nouzi!

Vláda České republiky plánuje v programovém období 2021–2027 ignorovat doporučení Evropské komise a snížit podíl financí čerpaných v rámci Evropského sociálního fondu (ESF+) ve prospěch infrastrukturního Fondu soudržnosti.

Prostředky z ESF+ slouží především k podpoře fungování sociálních služeb, programů na zajištění dostupného bydlení či programů na podporu zaměstnanosti – tedy řešení problémů, jejichž závažnost se následkem epidemie covid-19 a následné socioekonomické krize ještě prohloubí. Česká vláda však místo toho zamýšlí nahradit investice do sociálního smíru investicemi do betonu.

Proti tomu se ozvali poskytovatelé sociálních služeb, organizace pracující s dětmi a mladými, rodinami, osobami se zdravotním postižením i se starými lidmi, dále také uživatelé sociálních služeb, lidé se zkušeností s bytovou nouzí či bezdomovectvím, lidskoprávní organizace či zástupci akademického sektoru a s rozhodnutím vlády vyjádřily nesouhlas. Takové krácení by mělo fatální důsledky nejen pro řadu obyvatel v České republice, ale i pro celou společnost. Vznikla iniciativa #zabydleni.

Organizace zaslaly 10. prosince 2020 otevřený dopis předsedovi vlády Ing. Andreji Babišovi.

Z Úřadu vlády České republiky přišla 5. ledna 2021 na otevřený dopis tato odpověď

Připojujeme náš komentář k této odpovědi.