V zahraničí

Jednotlivé Charity i Charita Česká republika zajišťují pomoc potřebným od Haiti přes jihoamerický kontinent, Afriku, Evropu, Blízký východ až po asijské země. Humanitární nouzi ulehčujeme hlavně lidem zasaženým válkou nebo přírodní katastrofou, projekty rozvojové spolupráce se týkají zdravotnictví, vzdělávání, zemědělství, ochrany životního prostředí apod. 

Základní fakta

Téměř 100 projektů a 170 milionů Kč – to je bilance působení 11 arcidiecézních, diecézních i oblastních Charit a Charity Česká republika v zahraničí v roce 2018. Ačkoli se primárně zaměřujeme na pomoc v ČR, rozsahem naší práce v zahraničí jsme druhou největší tuzemskou humanitární organizací.

Ilustrační foto

web svet.charita.cz

Obecně se naše forma pomoci rozlišuje na humanitární a rozvojovou spolupráci. Pokud se o těchto jednotlivých oblastech chcete dozvědět více, pokračujte na následující webové stránky. 

Pomáháme lidem na Blízkém východě

Humanitární pomoc

Poskytujeme ji hlavně lidem, kteří přišli ve válečném konfliktu nebo po přírodní katastrofě o domov, hrozí jim hlad, epidemie, nemají dostupnou lékařskou péči a podobně. V poslední době putovala naše pomoc především na Blízký východ, aby ulehčila život lidem v Iráku a Sýrii, ale třeba i na východ Ukrajiny nebo do Kambodže.

Více

Kambodža, oční klinika

Rozvojová spolupráce

V jednotlivých zemích se věnujeme hlavně zdravotnictví, sociální práci, zemědělství a zajištění zdrojů pitné vody, podporujeme vzdělávání, rozvoj drobného podnikání i občanské společnosti. Dbáme na ochranu životního prostředí a dodržování lidských práv, soustředíme se na strategický a udržitelný rozvoj.

Více