Sociální služby

Starým lidem, rodinám s dětmi, obětem domácího násilí, mládeži ve vyloučených lokalitách, bezdomovcům, lidem v dluhové pasti a mnoha dalším, kteří potřebují někdy jen radu, jindy střechu nad hlavou a teplou polévku, pomáháme řešit problematické situace. Jsme pro ně v charitních sociálních poradnách, azylových domech, nízkoprahových centrech pro děti, domovech pro seniory, ale jsme nablízku i formou krizové pomoci či terénními programy.

Poradny: Ukázat cestu

Pracovníci jedenaosmdesáti odborných sociálních poraden pomáhají klientům při jednání s úřady, věnují se pracovněprávním vztahům, bydlení, rodině a dalším sociálně právním otázkám. Zhruba třetina všech intervencí se v poslední době týká problémů s dluhy a téměř každý šestý klient může po novelizaci insolvenčního zákona, o kterou jsme se také zasazovali, podat návrh na oddlužení.

Sociální péče: Zachovat přirozené domácí prostředí

Charitní služby sociální péče poskytují pomoc lidem, kteří se o sebe kvůli hendikepu nebo zdravotnímu omezení nedokážou postarat a zároveň jim nemohou pomoci jejich nejbližší. Nejčastěji jde o terénní pečovatelskou službu a osobní asistenci, odlehčovací služby, domovy pro seniory, denní stacionáře nebo chráněné bydlení. Počet klientů se každoročně blíží 30 tisícům (v roce 2019 to bylo 359 služeb sociální péče a 26 789 klientů).

Sociální prevence: Nabídnout útočiště a podporu

Přibližně 45 000 klientům pomáháme každoročně překonat krizovou situaci, v níž se ocitli nepříznivou shodou okolností, kvůli svým návykům, způsobu života nebo sociálně znevýhodňujícímu prostředí. Nejčastěji jsou to lidé bez domova, kteří mohou v charitních centrech, noclehárnách nebo azylových domech obvykle přespat, umýt se či najíst, ale pomáháme jim také řešit ztrátu dokladů, bydlení nebo zaměstnání. Matky nebo otcové s dětmi v tíživé situaci najdou pomoc v charitních azylových domech, dětem a mládeži se věnujeme v nízkoprahových centrech. Velmi využívané a efektivní však jsou i naše terénní programy, telefonická krizová pomoc a další formy preventivní sociální práce.

Pan Zdeněk se svým svěřencem

V azyláku se můžu starat o zvířata

Pan Zdeněk pochází z Jeseníků, po matčině smrti přišel o dům a léta žil s vousy skoro do pasu v šumavských lesích. Když mu na sociálce doporučili azylový dům, váhal. Dnes nelituje. „Jsem tady spokojený, starám se o květiny a zvířata. Nedýchám vzduch zadarmo,“ říká hrdě u šálku kávy hladce oholený muž a chválí i vedení azylového domu v Záblatí: „Vyjdou vstříc, jsou ochotní okamžitě poradit.“

Ilustrační foto

Díky poradně jsem samostatná

Paní Jana snášela několik let domácí násilí, kterému přihlížel i její syn. Oporou se jí staly pracovnice českobudějovické sociální poradny: řešily s ní chlapcovy problémy ve škole a doprovázely ji k rozvodovému řízení. Z paní Jany je dnes samostatná pracující žena, syna, kterého přijali na střední školu, má ve vlastní péči a od bývalého partnera dostává pravidelné výživné.