Advokační činnost

Vedle přímé pomoci potřebným Charita pomáhá rovněž svou advokační činností. Tato oblast zahrnuje připomínkování zákonů v sociální a zdravotní oblasti, které naši odborníci analyzují. Vyvoláme například jednání nad potřebou systémových změn, aktuálně je tomu tak například u sociálně zdravotního pomezí, dostupného a sociálního bydlení, financování sociálních služeb, prosazení teritoriality exekutorů, oblasti minimálního příjmu nebo financování domácí zdravotní péče.

Advokační činnost Charity také zahrnuje hlídání a připomínkování národních strategií týkajících se sociální a zdravotní oblasti a podmínek čerpání nastavovaných evropských strukturálních fondů. Je velmi důležité, aby finanční prostředky pomáhaly tam, kde je jich skutečně potřeba.