Každý člověk je pro nás důležitý

Charita doma

Jsme nejstarší dobročinná organizace s celostátní strukturou a největší nestátní poskytovatel sociálních i zdravotních služeb v České republice. Naši síť v současnosti tvoří 275 lokálních Charit. Za své poslání považujeme pomoc lidem v tíživé sociální situaci, hendikepovaným, dlouhodobě nemocným, umírajícím, obětem domácího násilí nebo lidem zasaženým živelními katastrofami. Tlakem na změny v zákonech usilujeme o spravedlivější svět. Chráníme práva a důstojnost každého člověka bez ohledu na rasu nebo náboženství.

Více

Charita ve světě

Za hranicemi se zaměřujeme především na rozvojovou spolupráci; pomáháme lidem postavit se na vlastní nohy a pracujeme na zlepšení jejich životních podmínek. V řadě zemí dlouhodobě působíme ve zdravotnictví a sociálních službách, podporujeme vzdělávání, ochranu životního prostředí, rozvoj podnikání i občanské společnosti. V oblastech stižených válkou či přírodní katastrofou poskytujeme humanitární pomoc a zajišťujeme základní životní potřeby – vodu, potraviny, přístřeší a zdravotní a psychologickou péči.

Více

Aktuality

Děkujeme našim partnerům

T-Mobile
Pays
Tescoma
DM
Katolický týdeník
Televize Noe
Rádio Proglas
WIA
Radiohouse
Národní divadlo
BlueTools
Echo24
T-Mobile
Pays
Tescoma
DM
Katolický týdeník
Televize Noe
Rádio Proglas
WIA
Radiohouse
Národní divadlo
BlueTools
Echo24
T-Mobile
Pays
Tescoma
DM
Katolický týdeník
Televize Noe
Rádio Proglas
WIA
Radiohouse
Národní divadlo
BlueTools
Echo24
T-Mobile
Pays
Tescoma
DM
Katolický týdeník
Televize Noe
Rádio Proglas
WIA
Radiohouse
Národní divadlo
BlueTools
Echo24
T-Mobile
Pays
Tescoma
DM
Katolický týdeník
Televize Noe
Rádio Proglas
WIA
Radiohouse
Národní divadlo
BlueTools
Echo24
T-Mobile
Pays
Tescoma
DM
Katolický týdeník
Televize Noe
Rádio Proglas
WIA
Radiohouse
Národní divadlo
BlueTools
Echo24
T-Mobile
Pays
Tescoma
DM
Katolický týdeník
Televize Noe
Rádio Proglas
WIA
Radiohouse
Národní divadlo
BlueTools
Echo24
T-Mobile
Pays
Tescoma
DM
Katolický týdeník
Televize Noe
Rádio Proglas
WIA
Radiohouse
Národní divadlo
BlueTools
Echo24
T-Mobile
Pays
Tescoma
DM
Katolický týdeník
Televize Noe
Rádio Proglas
WIA
Radiohouse
Národní divadlo
BlueTools
Echo24
T-Mobile
Pays
Tescoma
DM
Katolický týdeník
Televize Noe
Rádio Proglas
WIA
Radiohouse
Národní divadlo
BlueTools
Echo24