Vyřizování stížností, připomínek a ostatních podnětů

Základní informace

Fyzické nebo právnické osoby, skupiny nebo sdružení občanů mohou podat své podněty, připomínky i stížnosti zde na této stránce. Tímto způsobem mohou tak přispět ke zlepšení fungování Charity Česká republika či rozšíření jejích aktivit, ale také upozornit na případné nedostatky a zajistit si tak ochranu svých zájmů a práv.

Kdo je oprávněn stížnost podat:

 • fyzická osoba - nezapomeňte uvést svoje identifikační údaje a adresu k doručení odpovědi
 • právnická osoba - nezapomeňte uvést svoje identifikační údaje a adresu k doručení

Forma podání:

 • Písemné podání se posílá poštou na níže uvedenou adresu sekretariátu organizace, obálka musí být označena heslem „stížnost“.

  Charita Česká republika
  Vladislavova 1460/12
  110 00 Praha 1 – Nové Město
 • Elektronické podání je možné zaslat na níže uvedené emailové adresy či do datové schránky Charity Česká republika, viz níže adresa datové schránky.

  Do předmětu elektronické komunikace je též nutno uvést předmět „stížnost“.
  e-mail: stiznosti@charita.cz
  e-mail: sekretariat@charita.cz, s označením předmětu: „Stížnost“
  datová schránka – 4zxxr2z
 • Stížnosti, připomínky nebo podněty lze podat také osobně v pracovní dny vždy v čase od 8:00 – 16:30 hod

  V případě ústní stížnosti, připomínky či podnětu je třeba sepsat písemný záznam (protokol) na sekretariátu organizace. Schůzku je třeba domluvit si předem.

Lhůty k vyřízení stížnosti:

Stížnosti, připomínky a podněty se řeší ve lhůtě do 30 dnů.

Ve výjimečných případech může Generální sekretář, který v Charitě Česká republika záležitosti vyřizuje, souhlasit s překročením této lhůty a vyrozumět o svém rozhodnutí stěžovatele.