Doma

Poskytujeme sociální a zdravotní služby lidem v tíživé situaci nebo akutní nouzi. Ulehčujeme život zdravotně postiženým, nevyléčitelně nemocným, lidem bez domova, obětem domácího násilí i cizincům, kteří u nás žijí. Pomáháme při mimořádných událostech, jako jsou povodně nebo požáry. Snažíme se o spravedlivější svět tím, že prosazujeme změny zákonů. Podporujeme udržitelný rozvoj a zlepšování kvality života lidí na Zemi.

Jsme největším poskytovatelem sociálních a zdravotních služeb
v České republice

Ilustrační foto Jakub Žák

Sociální služby

Starým lidem, rodinám s dětmi, obětem domácího násilí, mládeži ve vyloučených lokalitách, bezdomovcům, lidem v dluhové pasti a mnoha dalším, kteří potřebují někdy jen radu, jindy střechu nad hlavou a teplou polévku, pomáháme řešit problematické situace. 

Více

Domácí zdravotní péče

Zdravotní služby

Jsme největším nestátním poskytovatelem zdravotních služeb v České republice. V našich 218 charitních zdravotnických zařízeních jsme v roce 2019 zaměstnávali 1 582 sester, které ošetřily téměř 55 tisíc klientů, včetně pacientů domácí zdravotní péče.

Více

Pomáháme při začleňování cizinců do společnosti

Integrace cizinců

Nabízíme pomoc cizincům v nouzi nebo v situaci, kterou sami nedokážou řešit. Nejčastěji jde o sociální zabezpečení, zdravotní péči, ubytování, zaměstnání apod.

VÍCE

Charitní šatník pomáhá v naléhavých případech

Humanitární činnost

Poskytujeme ji v případě přírodních pohrom a katastrof, například povodní nebo velkých požárů, jako jedna ze složek integrovaného záchranného systému. 

VÍCE

Ilustrační foto Jakub Žák

Vysvětlení pojmů

Potřebujete zjistit, co se skrývá pod názvy jednotlivých služeb, jež poskytujeme? Základní orientaci najdete zde, přesné definice obsahuje zákon o sociálních službách.

VÍCE