Jak dál v dluhové problematice?
5. března 2020 Z domova

Jak dál v dluhové problematice?

Od loňského léta začala platit změna pravidel pro dlužníky – podmínky oddlužení se zmírnily a lépe na něj dosáhnou i ti, kteří do té doby nedokázali splatit ani dříve požadovanou třetinu dluhů. Jaké jsou zkušenosti neziskových organizací po „novele“ a co dělat dál? Charita pořádala 4. března 2020 kulatý stůl věnovaný tomuto tématu. 

Loňská změna znamenala posun k lepšímu, ale sama o sobě nestačí. Neziskové organizace se jednoznačně staví za další legislativní změny, mj. o tzv. teritorialitu exekutorů, kdy by zadluženého jednotlivce nemělo „v péči“ hned několik exekutorů, jak je tomu nyní. Taková situace je pro dlužníka téměř neřešitelná.

Pomohl by i chráněný účet. Člověk v exekuci totiž nemůže mít účet v bance a nelze mu tedy zasílat výplatu na účet, což je překážka při hledání zaměstnání. Navíc je případný zaměstnavatel zatížen i nezanedbatelnou administrativou spojenou s každým jednotlivým dluhem a jednotlivým exekutorem.

Lidé v oddlužení mají nižší příjem než při exekucích – příliš nízká nezabavitelná částka v kombinaci s rostoucími náklady na bydlení pak vede k tomu, že lidé do oddlužení raději nejdou, protože by se prostě neuživili. Oddlužení by mělo být pro dlužníka výhodnější než život s exekucemi, ale zatím tomu tak není.

Dalším úkolem je podpora dluhovému poradenství a také vzdělávání zaměstnavatelů a jejich personalistů. Zadlužení by nadále nemělo být neřešitelným tabu.

Neméně důležité je sbírat data! Poslanec Marek Výborný vyslechl kazuistiky, které během kulatého stolu zazněly, tedy anonymizované „skutečné příběhy“ klientů poraden. Je však ještě potřeba kvantifikovat počet lidí, kteří na oddlužení nedosáhnou, aby bylo jasné, jak velkého počtu klientů se daný problém týká.

Mementem je skutečnost, že v azylových domech žije již třetí generace chudých lidí, vyrůstaly tady již babičky dnešních dětí. Dětí, které nedokončí školu (v té se jim stejně příliš nedaří), a raději volí krátkozraká řešení – najdou si nekvalifikované zaměstnání a stanou se tak prvními obětmi příštího propouštění v době hospodářské recese. Poté je čeká práce v šedé zóně, což má neblahý dopad na ekonomiku a také na jejich další život. Protože neplatí daně, ve stáří nebudou mít žádný nebo velice malý příjem. Nevymahatelné exekuce dusí naši společnost i ekonomiku. Na tom se shodli zástupci organizací, které pomáhají zadluženým lidem.

foto Kristína Kačániová

kulatý stůl Marek Výborný

foto Kristína Kačániová

Výstup z kulatého stolu

Z jednání kulatého byl pořízen písemný výstup, který označil slabá místa systému: nedostatečné řešení příčin zadluženosti (trh s půjčkami, nedostupné bydlení, „dědičná chudoba“ a přetrvávající letité dluhy), malá dostupnost dluhového poradenství, nekalé praktiky komerčního insolvenčního poradenství. Příliš vysoké jsou bariéry vstupu do oddlužení.

Ožehavá je otázka teritoriality soudních exekutorů a s tím spojené nezdravé tržní konkurenční prostředí v exekucích, následkem je vysoká nákladovost a nízká efektivita současného systému.

Při diskuzi u kulatého stolu panovala naprostá shoda na varovné míře předluženosti v české společnosti, což má neblahé dopady na životy jednotlivců a rodin s dětmi, stejně jako na ekonomiku, státní příjmy a výdaje. Byly popsány bariéry, které znemožňují překonat dluhovou past a začít žít důstojný život a pojmenovány kroky, které je nutné učinit, aby statisíce lidí měly šanci se vymanit z dluhů a chudoby.

Při následném zpracování tohoto výstupu však celé téma dostalo zcela nový rozměr v důsledku šířící se pandemie onemocnění covid-19, která bude mít nepochybně neblahé sociální dopady. O to více je nutné usilovat o prosazení potřebných změn.

Podrobnosti a témata dalších kulatých stolů, které jsme organizovali, se dozvíte na našich webových stránkách Ke kvalitě v Charitě II

Jan Oulík

Jan Oulík

tiskový mluvčí, redaktor
Tel.: 603 895 984 E-mail: 58Ah5eba67c-T65j4mnhTj