Migrace a integrace

Informace z terénu a z analytické práce promítáme do advokační činnosti – upozorňujeme na potřeby, rizika a bílá místa v legislativě, připomínkujeme národní i evropské programy. Budujeme partnerství s mezinárodními institucemi, orgány státní správy, místními samosprávami a dalšími aktéry a jsme rádi, že funguje řada platforem pro setkávání a dialog.

Věnujeme se sběru dat a zpracováváme vlastní analýzy k řadě témat souvisejících s migrací. Například mapujeme potřeby dětí s odlišným mateřským jazykem a jejich učitelů na školách nebo monitorujeme otázky související se zdravotním stavem cizinců a s jejich přístupem ke zdravotní péči.

Ke stažení

Proč Evropa potřebuje více pracovní migrace
16. prosince 2022 Integrace cizinců

Proč Evropa potřebuje více pracovní migrace

U příležitosti Mezinárodního dne migrantů, který si připomínáme 18. prosince, vydáváme spolu s naší zastřešující organizací Caritas Europa informační dokument k pracovní migraci, který zveřejňujeme v českém překladu. Vydáváme ho se záměrem informovat o komplexních právních předpisech, které již v rámci Evropské unie (EU) na poli pracovní migrace existují. 

Představme si sebe na místě uprchlíků
15. listopadu 2022 Oblastní charita Ústí nad Orlicí

Představme si sebe na místě uprchlíků

S vypuknutím války na Ukrajině začali z napadené země utíkat lidé. Prchali do bezpečnějších míst uvnitř státu i do zahraničí. Česká republika patří k zemím, které jich přijaly poměrově k počtu vlastních obyvatel nejvíc. Utíkali jako všichni váleční uprchlíci, kteří se museli sebrat z minuty na minutu, jen s tím nejnutnějším, doma nechat veškerý majetek a často i nejbližší členy rodiny. Oblastní charita Ústí nad Orlicí začala ihned pracovat pro uprchlíky, kteří jsou v našem okrese. V Letohradě zřídila humanitární sklad, sháněla ubytování, potraviny, šatstvo, prostředky, z kterých by pomoc uprchlíkům financovala. Důležitým krokem bylo zaměstnání ukrajinsky mluvící koordinátorky Veroniky Peškové. To bylo možné díky podpoře Ministerstva vnitra. Veronika je maminka tří dětí, v ČR žije už 24 let, a poprosili jsme ji o rozhovor:

Stále „Jsme ze stejné planety“
9. listopadu 2022 Z domova

Stále „Jsme ze stejné planety“

Putovní výstava „Jsme ze stejné planety“, kterou pro Charitu Česká republika nafotil Jindřich Štreit, je k vidění ve Škodově paláci v přízemí pražského magistrátu (Jungmannova 35/29). Vystavené fotografie  budou divákům přístupné od 1. do 30. listopadu. Štreitovy fotografie jsou doprovázené příběhy, které sepsala Martina Vašíčková a dokreslují nám náhled do života cizinců, kteří se rozhodli žít v České republice.

Mezi uprchlíky je dvakrát více vysokoškoláků než v české populaci, odhaluje kampaň Začít společně
7. října 2022 Z domova

Mezi uprchlíky je dvakrát více vysokoškoláků než v české populaci, odhaluje kampaň Začít společně

Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR na dnešní tiskové konferenci pořádané v prostorách sídla Charity ČR, která je jednou z jeho členských organizací, představilo kampaň Začít společně. Ta nese podtitul „přišli s málem, přinášejí mnohem víc“ a jejím cílem je podpora pozitivního přijetí ukrajinských uprchlíků českou veřejností a důraz na oboustranný přínos integrace.

Poslanci schválili veřejné pojištění pro novorozence cizinců, nikoli už ale pro jejich děti
4. června 2021 Integrace cizinců

Poslanci schválili veřejné pojištění pro novorozence cizinců, nikoli už ale pro jejich děti

Děti cizinců legálně pobývajících v Česku stále nemají nárok na veřejné zdravotní pojištění, a tím ani na dostatečnou zdravotní péči. Šance zacelit jedno z nejbolavějších míst integrace cizinců v Česku byla promarněna.

Maria Nyman: Covid-19 a integrace migrantů v Evropě
18. prosince 2020 Integrace cizinců

Maria Nyman: Covid-19 a integrace migrantů v Evropě

U příležitosti mezinárodního dne migrantů, který si připomínáme 18. prosince, zveřejňujeme výzvu generální sekretářky Caritas Europa. Na základě dlouhodobých zkušeností s poskytováním služeb pro osoby v obtížných životních situacích, mezi které patří i migranti, vyzývá charitní síť Caritas Europa k prosazování takových politik, které umožní a posílí inkluzi migrantů, neboť takové politiky prospějí všem, jednotlivcům i komunitám.

Výzva ministru školství k práci s rodiči-cizinci
20. dubna 2020 Z domova

Výzva ministru školství k práci s rodiči-cizinci

Žijí v České republice a normálně chodí do školy. Děti, jejichž rodným jazykem není čeština, se ale mohou stát obětí současné situace, která jim přístup ke vzdělání dost komplikuje. Charita Česká republika se proto spolu s dalšími organizacemi obrací dopisem na ministra školství. A vyzývá ho, aby zajistil informování rodičů-cizinců o současné situaci a aby podpořil školy v lepší komunikaci s nimi po dobu uzavření škol.