Cizinci v ČR

Informace z terénu a z analytické práce promítáme do advokační činnosti – upozorňujeme na potřeby, rizika a bílá místa v legislativě, připomínkujeme národní i evropské programy. Budujeme partnerství s mezinárodními institucemi, orgány státní správy, místními samosprávami a dalšími aktéry a jsme rádi, že funguje řada platforem pro setkávání a dialog.

Věnujeme se sběru dat a zpracováváme vlastní analýzy k řadě témat souvisejících s migrací. Například mapujeme potřeby dětí s odlišným mateřským jazykem a jejich učitelů na školách nebo monitorujeme otázky související se zdravotním stavem cizinců a s jejich přístupem ke zdravotní péči.

Ke stažení