Zdravotní oblast

Díky širokému záběru působení a na základě svých dlouholetých zkušeností se podílíme na úpravách systému zdravotních služeb i legislativy týkající se sociální oblasti. Vždy se při tom snažíme hájit zájmy a prospěch klientů, s nimiž pracujeme, i ostatních znevýhodněných nebo ohrožených lidí – a zároveň také potřeby a zájmy zaměstnanců Charity, kteří se jim snaží pomáhat. 

Zástupci Charity působí v pracovních skupinách ministerstev a spolupracují s dalšími institucemi a organizacemi jak na půdě České republiky, tak v rámci Evropy – např. s Evropskou sítí proti chudobě a sociálnímu vyloučení (EAPN ČR), Platformou 10, Platformou pro sociální bydlení nebo Unií zaměstnavatelských svazů.

Pavlina Šimková a Ludmila Kučerová foto: Jakub Žák

Doma je doma: kampaň za záchranu domácí zdravotní péče

Už v srpnu 2018 vstoupily sestry domácí zdravotní péče do stávkové pohotovosti. Tato forma péče je předepsaná lékařem a ze zákona musí být plně hrazena ze zdravotního pojištění. Ve skutečnosti stahoval nespravedlivě regulovaný systém úhrad od pojišťoven mzdu sester v domácí zdravotní péči hluboko pod celostátní průměr platu sester a poskytovatelé dostávali uhrazeno zhruba 60 procent výkonů.

Cílem tedy bylo dostat od zdravotních pojišťoven zaplaceno každý měsíc v plné výši za práci, kterou sestry skutečně odvedou.

Po sérii neúspěšných jednání s ministrem zdravotnictví a zástupci zdravotních pojišťoven se proto zástupkyně sester vypravily 1. května 2019 před budovu ministerstva zdravotnictví a ovázaly stromy před ním červenými mašlemi; tímto gestem se v den Svátku práce obrátily na šéfa resortu Adama Vojtěcha a žádaly ho o zastání. Červenou stuhu si sestry jako symbol svých požadavků připnuly už začátkem dubna: vyjadřovala svázání sester s pacienty, ale také svázané ruce, které při tom mají. Symbolizovala i jakousi pomyslnou červenou linii, která byla překročena.

Mezitím se do sporu zapojily také Asociace domácí péče, Česká asociace sester – sekce domácí péče a odborná společnost Gratia Futurum 913, tedy spolu s Charitou poskytovatelé 98 % této formy péče. Protože však ani další jednání neskončila shodou, spustila Charita Česká republika začátkem července kampaň nazvanou Doma je doma a zveřejnila on-line výzvu a petici na záchranu domácí zdravotní péče.

Odezva byla obrovská – během 7 týdnů se pod peticí sešlo přes 36 tisíc podpisů, tedy třikrát víc, než je zapotřebí pro předání petičnímu výboru Poslanecké sněmovny. Podpořila ji i řada významných osobností: vedle arcibiskupa Jana Graubnera nebo odborového předáka Josefa Středuly například místopředsedkyně Senátu Miluše Horská, senátoři Šárka Jelínková a Herbert Pavera či bývalá ministryně zdravotnictví Zuzana Roithová. Připojili se i herci Filip Tomsa, Jiří Mádl, herečky Veronika Khek Kubařová, Dana Batulková, Vanda Hybnerová, Zlata Adamovská – a také Alena Mihulová, představitelka hlavní postavy ve filmu Domácí péče. Do 30. září petici podepsalo 70 086 občanů.

Díky této vlně podpory se zástupcům domácí zdravotní péče podařilo na začátku října dosáhnout veřejného slyšení před petičním výborem Poslanecké sněmovny – a po sérii následných velmi náročných a napjatých jednání s premiérem za účasti ministra zdravotnictví dosáhnout změny úhradové vyhlášky pro následující rok. Silnou podporu přitom poskytly zástupcům domácí péče odbory ve zdravotnictví v čele s Dagmar Žitníkovou. Kromě lepšího bodového ohodnocení výkonů bylo vyjednáno zvýšení superhrubé mzdy sester v domácí zdravotní péči o 10 tisíc korun a doplacení nespravedlivých regulací za rok 2018 a 2019. Tento skok by měl zajistit záchranu a stabilizaci dlouhodobě podfinancované, přitom velmi efektivní oblasti veřejného zdravotnictví.

V listopadu 2019 byla stávková pohotovost sester ukončena.

VÍCE