Jak se můžete zapojit do aktivit Charity ČR

V současnosti lze přispět na následující aktivity, a to zasláním prostředků na jeden z účtů u České spořitelny:

 

Dále je možné přispět na rozvoj Charity ČR jako organizace, a to na účet č. 88444422/0800 s variabilním symbolem 900.

Dárci si mohou finanční příspěvky zaslané na charitní bankovní účty odečíst z daňového základu, a to na základě potvrzení o daru – Žádost o potvrzení daru.

 

Mezi další možnosti patří:

Členství v Klubu přátel Caritas

Dobrovolnictví

Uzavření smluvního partnerství

Poskytnutí věcného daru

Náhradní plnění

 

Za Vaši pomoc a podporu srdečně děkujeme! 

 

Upozornění k poskytnutí osobních údajů Charitě ČR:
Dárcem poskytnuté osobní údaje jsou vždy zpracovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, a to za účelem evidence dárců, péče o dárce a informování o pořádaných akcích a podpořených projektech. Charita ČR prohlašuje, že veškeré osobní údaje nebudou poskytovány třetím stranám. Více na stránce Souhlasím s poskytnutím svých údajů.