Sociální oblast

Věnujeme se nejen pomoci potřebným prostřednictvím tzv. registrovaných sociálních a zdravotních služeb, ale také analýze stavu společnosti a snaze situaci zlepšit. Mimo jiné provádíme dotazníkový průzkum v naší síti a vytváříme podrobnou zprávu o dostupnosti služeb z pohledu těch nejchudších spolu s naší partnerskou organizací Caritas Europa.