Sociální oblast

Věnujeme se nejen pomoci potřebným prostřednictvím tzv. registrovaných sociálních a zdravotních služeb, ale také analýze stavu společnosti a snaze situaci zlepšit. Mimo jiné provádíme dotazníkový průzkum v naší síti a vytváříme podrobnou zprávu o dostupnosti služeb z pohledu těch nejchudších spolu s naší partnerskou organizací Caritas Europa.

V roce 2019 se naše advokační činnost zaměřila na dluhovou problematiku ve snaze zlepšit podmínky pro zaměstnavatele, dlužníky i věřitele. Dalším velkým tématem byla potřeba komplexního řešení sociálně-zdravotního pomezí a kromě toho jsme začali usilovat o prosazení legislativního zakotvení tzv. street medicine, tedy zdravotní péče v terénu.