„Finanční škrty v sociálních službách jsou nepřijatelné,“ vzkazuje Senát české vládě

„Finanční škrty v sociálních službách jsou nepřijatelné,“ vzkazuje Senát české vládě

Česká vláda se navzdory připomínkám řady nevládních neziskových organizací rozhodla nerespektovat doporučení Evropské komise o výši alokace Evropského sociálního fondu plus (ESF+) a navrhla přesunout část prostředků do infrastrukturního Fondu soudržnosti. Proti krácení evropských financí v oblasti zaměstnanosti a sociálních služeb, které česká vláda v brzké době plánuje a které budou mít negativní dopady na sociálně slabé, se vyslovil také Senát Parlamentu ČR. 

Horní komora na své schůzi 18. března přijala usnesení, v němž vyzývá vládu, aby nepřijala současný návrh Pravidel spolufinancování ESF+ pro období 2021–2027, který připravilo ministerstvo financí.

„Je nepřijatelné, aby se v této době, kdy lidé přichází o práci, živnosti a podniky, krátily finanční prostředky v oblasti řešení zaměstnanosti a sociálních služeb,“ píše se v usnesení iniciovaném senátorkou Šárkou Jelínkovou. Senátoři a senátorky vládu vyzývají, aby Pravidla přepracovala tak, aby odpovídala podmínkám v předchozím programovacím období, přinejmenším pro subjekty poskytující veřejně prospěšnou činnost. „Je to vůbec poprvé, kdy se kromě poskytovatelů sociálních služeb ohradili proti postupu české vlády také zákonodárci,“ připomíná Iva Kuchyňková z iniciativy Za bydlení, která se proti postupu české vlády dlouhodobě ohrazuje. 

Senát ve svém usnesení zdůraznil, že v době přetrvávající pandemie narůstá poptávka po odborných poradenských službách v oblasti dluhové problematiky, domácího násilí a vztahů v rodině, výchovy a vzdělávání dětí i bydlení. „Rodiny jsou ohroženy ztrátou běžného způsobu života, snížením či ztrátou příjmů, nezvládají si udržet či najít vhodné bydlení, vzrůstá počet psychiatrických onemocnění a závislostí na alkoholu a drogách,“ vyjmenovává dokument problémy, které přináší současná socioekonomická krize. „Sociální služby jsou právě v dnešní době více potřeba než kdy jindy a je třeba naopak rozšiřovat stávající pomoc a dále usilovat o dlouhodobé a udržitelné financování sociálních služeb,“ uvádí dále.

O výši alokace ESF+ i o změnách v Pravidlech spolufinancování se diskutuje již od loňského podzimu. Iniciativa Za bydlení, která sdružuje více než 30 organizací poskytujících sociální i další služby, proti postupu vlády dlouhodobě protestuje a adresovala v této věci také několik dopisů představitelům Evropské komise, která bude mít v přidělování alokací ESF+ poslední slovo.