Vláda navzdory slibům otálí s navrácením financí z evropských fondů do sociální oblasti
14. července 2022 Z domova

Vláda navzdory slibům otálí s navrácením financí z evropských fondů do sociální oblasti

Vláda v roce 2020 ignorovala doporučení Evropské komise a snížila výši alokace Evropského sociálního fondu plus (ESF+). Iniciativa Za bydlení, která spojuje jednotlivce i organizace z nevládního, akademického i veřejného sektoru, se proti tomu ostře vymezuje a opakovaně požaduje o navrácení financí. Tentokrát apeluje na vládu Petra Fialy, která s tímto krokem otálí.

Prostředky z ESF+ slouží především k podpoře fungování sociálních služeb, vzdělávání pracovníků v sociálním i zdravotním sektoru a k financování programů na podporu zaměstnanosti či zajištění dostupného bydlení a dalších důležitých oblastí. Vláda Andreje Babiše z nich převedla 10 % do Fondu soudržnosti zaměřeného na rozvoj infrastruktury.

Vláda Petra Fialy finanční prostředky stále nevrátila, kam patří, navzdory svým slibům. „Chtěli jsme po předsedovi vlády jasné slovo, že prostředky, které Andrej Babiš vyvedl ze sociální oblasti a vzdělávání do betonu, budou vráceny. Jasné slovo jsme však od pana premiéra Fialy zatím neobdrželi. S tím vzhledem k prohlubující se socioekonomické krizi nemůžeme souhlasit. Chceme jasný závazek vlády, že peníze budou vráceny nazpět,“ říká Iva Kuchyňková z iniciativy Za bydlení, která pracuje jako manažerka pro advokační činnost Charity Česká republika.

Nutné je také připomenout, že finance (ESF+) byly již v minulosti kráceny samotnou Evropskou komisí vlivem nižší nezaměstnanosti v Česku. Navíc hodnota prostředků se aktuálně rychle snižuje kvůli vysoké inflaci a klesající hodnotě eura.

Iniciativa Za bydlení apelovala na vrácení financí do sociálních služeb na konferenci, kterou pořádala v prostorách Charity. Své úsilí se také rozhodla podpořit výzvou adresovanou přímo do rukou premiéra a dalších vládních činitelů korespondenční cestu. Vláda Petra Fialy s navrácením prostředků otálí, nicméně je patrné, že je vstřícnější a otevřenější k diskusi než vládní činitelé před ní.

Záznam z tiskové konference

„Věříme, že současná vláda naši výzvu vyslyší, napraví chybné kroky vlády předchozí a pomůže lepším nastavením alokace a čerpání ESF+ nestátním neziskovým organizacím působícím v sociální oblasti tak, aby mohly pomáhat obyvatelům naší země překonat turbulentní socioekonomické období,“ uzavírá manažerka pro advokační činnost, Iva Kuchyňková (na úvodní fotografii).

Iniciativa Za bydlení sdružuje odborníky i organizace z nevládního, akademického i veřejného sektoru. Už od minulého volebního období se snaží vyvolat a vést konstruktivní veřejnou a politickou debatu o problému bytové nouze a zhoršující se dostupnosti důstojného bydlení v Česku. Jejím hlavním cílem je prosadit fungující institucionální a legislativní model, který zabrání propadu lidí na ulici či do sítě obchodníků s chudobou.