Výzva vládě: Charita znovu žádá o nekrácení Evropského sociálního fondu
22. února 2021 Z domova

Výzva vládě: Charita znovu žádá o nekrácení Evropského sociálního fondu

Vláda České republiky na svém zasedání 22. února 2021 naposledy projedná alokaci ESF+ a návrh Pravidel pro spolufinancování, jak jej předložilo Ministerstvo financí. Nyní je tedy poslední šance její dosavadní rozhodnutí zvrátit. Napsali jsme proto novou výzvu české vládě.

Krácení ESF+ a zrušení výjimky z povinné spoluúčasti by mělo vážný dopad na lidi, kteří ztratili zaměstnání, přišli o svou živnost či firmu nebo nezvládají platit své závazky, a rovněž na děti rodin, matky a otce v tísni. Znamenalo by to nesmírné komplikace pro neziskové organizace, které se těmto lidem snaží pomoci. Nově navržené nastavení alokací a jejich čerpání by se dotklo vzdělávání dětí a mládeže a dalších sociálně zdravotních oblastí. 

Organizace proto vyzývají Vládu České republiky, aby v zájmu lidí žijících v České republice na svém pondělním zasedání rozhodla o nekrácení Evropského sociálního fondu (ESF+) pro období 2021–⁠2027 o 10 procent a rozhodla o ponechání celé alokace tak, jak ji navrhla Evropská komise. Zároveň ji také žádají, aby nepřijala návrh Pravidel spolufinancování pro období 2021–⁠2027 tak, jak jej předložilo Ministerstvo financí.

Pokud přesto vláda rozhodne v neprospěch neziskových organizací, nevzdáváme se a budeme se dále snažit lobbovat u Evropské komise, aby přesun financí neschválila.