Česká vláda rozhodla o 10% snížení evropských peněz na sociální projekty
2. března 2021 Z domova

Česká vláda rozhodla o 10% snížení evropských peněz na sociální projekty

Navzdory připomínkám řady nevládních neziskových organizací vláda 1. března rozhodla snížit podíl financí čerpaných prostřednictvím Evropského sociálního fondu (ESF+) ve prospěch infrastrukturního Fondu soudržnosti (FS), což dopadne na sociálně slabé. Rozhodnutí vlády je sice konečné, ale náš boj pokračuje. Snažíme se apelovat na Evropskou komisi, která bude tento převod ještě schvalovat.

Domníváme se, že jde o špatný krok a podcenění významu prevence v sociální oblasti. Zejména v časech propadu mnoha rodin do sociálních problémů v době koronakrize může mít rozhodnutí vlády fatální následky. Snížení prostředků v oblasti „měkkých projektů“ a investic do lidských zdrojů povede k prohloubení chudoby, sociálnímu vyloučení a ke zvýšení bytové nouze. Místo podpory podobných záměrů na zmírnění následků socioekonomické krize budou peníze určeny zejména na stavební investice. Celou škálu služeb v oblasti sociální prevence, které takto přijdou o 200 milionů eur (zhruba 5,2 miliardy korun), by přitom vláda vyměnila za nových 10 kilometrů dálnice D4, které lze za daný objem finančních prostředků postavit.

Rozhodnutí české vlády je konečné. Snažíme se proto apelovat na Evropskou komisi, která má Vládě České republiky tento převod schválit.

V našem advokačním zájmu nadále zůstávají Pravidla pro spolufinancování pro období 2021–2027, o kterých zatím nebylo nerozhodnuto.