Členské státy EU musí projevit solidaritu a sdílet zodpovědnost
15. května 2015 Integrace cizinců

Členské státy EU musí projevit solidaritu a sdílet zodpovědnost

Spolu s přijetím nové evropské migrační agendy, kterou Evropská komise schválila 13. května 2015, znovuotevřeli evropští členové Caritas Europa otázku solidarity a odpovědnosti mezi členskými státy EU při rozdělování uprchlíků a žadatelů o azyl.

Caritas Europa (CE) vítá, že migrační agenda EU klade důraz na záchranu lidských životů na moři a znovu opakuje potřebu posílit rozpočet operace Triton. CE apeluje na lepší vybavenost evropských pátracích a záchranných sil, které by předešly podobným humanitárním tragédiím u evropských břehů.

Komise dále navrhuje opatření na přemístění žadatelů o azyl v rámci EU a plánuje již tento měsíc navrhnout krizové řešení. Do konce roku pak i stálý systém pro společné sdílení odpovědnosti v této oblasti.

CE je přesvědčena, že tento systém solidarity bude zvážen na evropské úrovni, především proto, aby nebyla ohrožena základní práva a lidská důstojnost uprchlíků a žadatelů o azyl. CE doufá, že návrhy Komise pro volbu nové země vezmou ohled na širší rodinné vazby i na samotná přání uprchlíků.

CE je potěšena výrokem Komise, že „lidem musí být zajištěny bezpečné a legální cesty k dosažení Evropské unie“.  Návrh, aby EU měla plán přesídlení zahrnující vyšší rozpočet i možnost užívat soukromého sponzorování, humanitárních víz a sjednocování rodin, je vítaným příslibem k prevenci dalších úmrtí ve Středozemním moři.

CE bude i nadále pokračovat ve sledování plánů EU v otázce migrace a připravuje jednotné stanovisko k této nové migrační agendě.


Evropské charity o solidaritě a zodpovědnosti

Zástupci členských organizací Caritas Europa se setkali v Bruselu dne 12. května, aby hledaly způsoby sdílení solidarity a odpovědnosti vůči migrantům a žadatelům o azyl.

Manuela de Marco z Charity Itálie vysvětlila hlavní rozdíly mezi Mare Nostrum a operací Triton a názorně dokládala, jak evropské pátrací a záchranné jednotky mohou zachraňovat lidské životy.

Dalšími důležitými tématy byla otázka dublinského regulačního nařízení a možnosti využití systému vnitřního přesidlování (relokace) uprchlíků a žadatelů o azyl v rámci EU.

Maria Seguardo z Charity Španělsko popsala situaci kolem plotů ohraničujících španělská autonomní města v Africe - Ceuta a Melilla i nový španělský zákon legalizující návrat všech migrantů či žadatelů o azyl, kteří zkoušejí díky přelezení plotů dosáhnout Španělska. Charitami i ostatními zainteresovanými stranami je toto nařízení považováno za neústavní a CE věří, že Evropská komise podnikne proti Španělsku patřičné kroky. Podobný plot vyrůstá také mezi Bulharskem a Tureckem a tato uzavírání pozemských přístupových cest do EU také přispívá k vyšší úmrtnosti na moři. 

Dokument Evropské komise k nové migrační agendě (v anglickém jazyce)

Původní článek CE