Daránek dětem: Proč investovat do dětí?
11. května 2021 Daránek dětem

Daránek dětem: Proč investovat do dětí?

Říkáme mu Daránek. Jméno dostal podle darů, které pomáhají dětem. Je symbolem bezpečí domova, potřebné péče i rovných příležitostí na startu do života, které jsou pro ty nejmenší nesmírně důležité. Naše nová sbírka s názvem Daránek dětem má za cíl pomáhat těm nejpotřebnějším: dětem, kterým v Česku hrozí sociální vyloučení. Z průzkumů, které jsme v předchozích letech připravili společně s agenturou Median, víme, že investovat do dětí má velký význam. Včasná pomoc totiž významně přispívá ke snížení pravděpodobnosti jejich budoucího ohrožení chudobou či zadlužeností.

Náš Daránek si vzal za úkol pomáhat dětem, protože právě u nich má pomoc a podpora podle našich průzkumů nejvýznamnější dopad. Děti patří k těm nejzranitelnějším a nejohroženějším skupinám a investice do nich se z dlouhodobého hlediska ukazují jako velmi důležité. Výzkum na téma Mladí a chudoba, který pro nás v dubnu 2018 provedla agentura Median, potvrdil, že chudoba je v Česku dědičná. Nejzásadnějším faktorem ovlivňujícím chudobu jsou tak podmínky, do kterých se člověk narodí. Tedy něco, co dítě nemůže změnit, ale co zásadně ovlivňuje jeho start do života. 

PODPOŘTE DARÁNKA

Pomozme dětem na jejich startovní čáře do života a pokusme se zlepšit podmínky, ve kterých vyrůstají. Jen tak můžeme nasměrovat jejich budoucnost správným směrem. Z průzkumů totiž jasně vyplývá, že zkušenosti získané v mládí a rané dospělosti značně ovlivní riziko chudoby v dospělosti. Mladí dospělí ze sociálně vyloučených skupin se právě proto často potýkají s neplánovaným zadlužením, ztrátou práce či bydlení nebo osobní zkušeností s násilím. 

My v Charitě si přejeme, aby všechny děti měly od samého počátku rovné příležitosti a stejné podmínky. Záleží nám na tom, aby rodiny s dětmi mohly vést lepší, důstojnější a šťastnější život, a chceme dát dětem šanci začít lépe. V Česku provozujeme azylové domy, nízkoprahová zařízení a řešíme celkovou nepříznivou sociální situaci dětí. Pomáháme také s plněním jejich školních povinností a usilujeme o úplný zákaz dětských dluhů. 

Dejme dětem šanci a pomozme změnit jejich budoucnost! Přispějte i vy prostřednictvím sbírky Daránek dětem. Protože každý dar se počítá.

Srdečně děkujeme, že pomáháte s námi!