Adresář

Celá ČR Tato organizace

Bc. Alena Matýsková

sociální pracovník
Tel: 732 463 412     Z.AxZ19fakHw3Z%767c-T65j4mnp3W7r

Martina Mazáčová, DiS.

pracovník sociálních služeb
Tel: 703 855 725     WlvC-3d905BkQOQ938Es-Z8cT-M

Mgr. Lenka Mazancová

správce webu a IT vybavení
Tel: 734 234 071     7.AuRWc7g8Am5f56LTprRb~lW_xhTj

Pavel Mazza

pracovník v sociálních službách
Tel: 731 433 068    

Mgr. Jana McComb

projektový manažer
Tel: 736 523 674     _kBtV9jqVX~r52ef4gkmYZhaa8kmb

Bc. Jana Mecová, DiS.

pracovník v sociálních službách
Tel: 732 463 412     Z.AxZ19fakHw3Z%767c-T65j4mnp3W7r

Tamara Mecová, DiS.

vedoucí služby, sociální pracovník
Tel: 736 142 005     a8zk8Z2e0-BFRYUSXhuE37d4YanBZd54Ys

Ilona Mederová

staniční sestra střediska Zábřeh
Tel: 583 412 587, 736 509 442     YaBCOj58~.ujGK7%WkvDRj58~.uhTj

Bc. Olga Medlínová, DiS.

ředitelka/statutární zástupce a vedoucí Domu klidného stáří sv. Anny Sousedovice
Tel: 777 887 158, 383 323 281     ~.qs-3b6LTFD8Zag9bpoO1.7~bGkO1p

Bohuslava Medová

vedoucí Astry - denního centra pro seniory Humpolec
Tel: 565 532 853, 777 736 069, 735 745 670     WlGBRYUSYanBZd5%X5pJ

Mgr. Jaroslava Medunová

administrativní pracovnice
Tel: 731 433 137     58Ey9-5nTfrn_.enW7c-U1.hT-uk87j7T-M

Ing. Vladimír Měchura

ředitel,statutární zástupce
Tel: 518 614 129, 724 165 452     ~.qs-3b6LTxI0~l4YanBZd54Ys

Dagmar Mejzlíková

pracovník v sociálních službách

Mgr. Dominik Melichar

vedoucí Domova svatého Josefa a zástupce statutárního orgánu
Tel: 491 610 601     8.ysT65jT_m%C2ibRsvBV129g