Adresář

Celá ČR Tato organizace

Tereza Bencová

pracovník v sociálních službách
Tel: 732 746 536     a.EobZ280gpy.Z4WH-uk87j71fkmb

Klára Bendel Janoušková

pracovník v sociálních službách
Tel: 770 128 394     58Ay_cagc8m%C1.7~bGkM_eka5pJ

Bc. Erika Benediková

zástupkyně vedoucí, sociální pracovnice
Tel: 736 529 314     0kvuRW6_9.qs1~l7VX~JUZh4YanBZd54Ys

Dana Benediktová

pracovnice s dětmi a mládeží
Tel: 296 243 330, 737 367 656     Z8AkO09f0_vu-~l7VX~mYZhaa8kmb

Hana Beneková

pracovník v sociálních službách
Tel: 581 115 290, 734 172 105     38AkO09f0dBFRYUS_kBC-3%gc5prRb~lW5pJ

Bc. Marie Benešová

sociální pracovnice
Tel: 603 175 830, 416 733 487     88EsVW6_9.Fy.Z4WHeGwO1.7~bGkO1p

Mgr. Martina Benešová

koordinátorka služby TaxiS, sociální pracovnice
Tel: 733 741 779     a8Ks9YUSakrlZ12938Es-Z29g

M. Div. Ráchel Benešová, DiS.

terénní sociální pracovník
Tel: 737 813 578     ~8prV-280grC5f56LTprRb~lW~zhTj

Vladislava Benešová, DiS.

sociální pracovník - Kontaktní centrum s terénním programem Břeclav
Tel: 602 567 757     cennZcb7c8klV.9k-onjGK6j0-yk.W7%WkvDRW7r

Jitka Beníšková

koordinátorka Charitní pečovatelské služby A
Tel: 387 718 211, 775 655 399     5bGuRW6_9bFu5f56LTpl_29b-ovmVW7%WkvDRW7r

Marie Bennková

vedoucí střediska
Tel: 553 793 459, 739 002 711     YaqFQOQ938Es-ZehWonhTj

Ivan Beránek

správce
Tel: 416 735 607, 603 175 812     4onxO09jWgruQOQdafkmYZhaa8kmb

Eva Beránková

vedoucí pečovatelské služby Lázně Bohdaneč
Tel: 603 459 486     09rBR.agc8m%C1.7~bGk6Zh-b9vmVW7r

Ingrid Beranová

zdravotní sestra
Tel: 736 529 373    

Richard Bergmann

vedoucí terénních sociálních služeb
Tel: 734 319 790     X.Eq3ZdfVX~r5cfaY5pJ

Monika Berková

mzdová účetní, personalistka
Tel: 417 770 095     8hAs1Z280kxy.Z4WHevD5_9j4-rhT65j4mnhTj

Iveta Berkyová

pracovnice v sociálních službách pod dohledem sociálního pracovníka