Adresář

Celá ČR Tato organizace

Ludmila Hladká

vedoucí služeb Ošetřovatelská služba a Domácí hospicová péče
Tel: 777 736 091     7nqwZ-543enn1Z4WH-uxYW.cT-nBZd5kT-M

Jaroslav Hladký

půjčovna kompenzačních pomůcek - Hlinsko
Tel: 739 208 449     58Ey9-5nTaykU9o6LTpr462%65pk87j7%5pJ

Květoslava Hlaváčová, DiS.

pracovník v sociálních službách
Tel: 731 402 510     3enFR1enW7c-T65j4mnvZ09j0-kmb

Bc. Martina Hlaváčová, DiS.

pracovník sociálních služeb
Tel: 518 611 589     88EDZ.543enFR1enW7c-1i%gc5prRb~lW5pJ

Helena Hlavatá

zdravotní sestra
Tel: 485 143 354, 731 402 506     c8IBZ.99RsqBRfel9bm%C1.7~bGk276_~.phTj

Michaela Hlávková

vrchní sestra Domácí zdravotní péče Holice
Tel: 731 619 791     8ayk.9enW7c-T65j4mnzRb8mXbpoO1p

Bc. Irena Hloucalová

vedoucí pečovatelské služby, sociální pracovnice
Tel: 732 894 601     _.py.Zj_7dnh2e8e4enjGKfa%.xhT65j4mnhTj

Mgr. Jana Hloušková

sociální pracovnice
Tel: 733 741 051     3eBE99enW7c-T65j4mntZ1~fT-M

Lenka Hložková

vedoucí Střediska charitní pomoci Humpolec
Tel: 735 152 976, 569 333 679     _hzyTYUSYanBZd5%X5pJ

Ludmila Hložková

pracovník v sociálních službách
Tel: 737 234 087    

Bc. Martina Hluchníková

metodik a manažer kvality zdravotních služeb
Tel: 703 891 070, 599 508 505     88EDZ.543eHmY.~c-onjGKekaknFRW7%WkvDRW7r

Věra Hniličková

Pracovnice veřejných toalet

Iveta Hnízdilová

pracovník v sociálních službách
Tel: 776 628 852, 581 110 641     4orDRW.f4sqs2~l7VX~z8~il0cBFO1.7~bGkO1p

Ing. Miroslav Hodeček

vedoucí útvaru sociálního začleňování
Tel: 731 625 873, 596 241 144     8bEy9-5nTaBnV19cVX~nT6egT-uk87j7T-M

Mgr. Miroslav Hodeček

Vedoucí Střediska humanitární pomoci a rozvojové spolupráce
Tel: 734 792 048     8bEy9-5nTaBnV19cTfyjGK893hBhT65j4mnhTj