Adresář

Celá ČR Tato organizace
Řazení: Organizační / Abecední

Mons. Pavel Posád

prezident Charity ČR
Tel: 296 243 344     _hFkUYUSX-ohTj

Mgr. Jakub Líčka

generální sekretář Charity ČR
Tel: 296 243 330     58xESWbaYdnjGK7%WkvDRW7r

Annamária Vrzáčková

program manager CI MS
Tel: 221 592 541, 603 873 828     ckMkT9enW7c-TZhaa8Fh.Z

Bc. Michaela Moravcová

office manažerka
Tel: 296 243 330, 777 167 114     8bprR3b7TfBBRf7gc8m%C1.7~bGkO1p

Ing. Jitka Jandáková

vedoucí ekonomického oddělení a finanční manažerka HPRS
Tel: 296 243 330, 732 135 086     5bGuRW%79_nu5f56LTprRb~lW5pJ

Renata Kozáková

hlavní účetní
Tel: 296 243 281, 777 088 179     ~.Ak-Z2c-snu5f56LTprRb~lW5pJ

Daniela Lávičková

finanční účetní
Tel: 296 243 330, 606 436 206     Z8AsV-5478IsT9enW7c-T65j4mnhTj

Mgr. Iva Kuchyňková

Manažerka pro advokační činnost - oblast sociální
Tel: 603 280 738     4onh1e7%fgxy.Z4WH-uk87j7T-M

Mgr. Jiří Vraspír

Analytik pro sociální věci
Tel: 739 968 624     5bEsOfh7%ivBQOQ938Es-Z29g

Mgr. Jana Klusáková Seďová

Manažerka pro advokační činnost – oblast sociální
Tel: 731 140 471     58AkO9bm%8xy.Z4WH-uk87j7T-M

Bc. Ludmila Kučerová, Dis.

Manažerka pro advokační činnost - oblast zdravotnictví
Tel: 731 433 121     7nqwZ-546npo8~l7VX~mYZhaa8kmb

MUDr. Milan Vašek

projektový manažer
Tel: 603 595 484     8byk4Wl7%.xjGK7%WkvDRW7r

Klára Boumová

Manažerka pro advokační činnost – oblast migrace
Tel: 296 243 330, 731 646 938     6enBRW6gbfBFRYUSYanBZd54Ys

Gabriela Víšová

koordinátorka Tříkrálové sbírky
Tel: 296 243 330, 731 598 790     28oBZ3b7TovC5f56LTprRb~lW5pJ

Jan Oulík

tiskový mluvčí, redaktor
Tel: 603 895 984, 296 243 341     58Ah5eba67c-T65j4mnhTj

Milan Vlasák

fundraiser
Tel: 296 243 330, 724 639 056     8byk4WldWlnuQOQ938Es-Z29g

PhDr. Mgr. Jiří Škvor, MBA

vedoucí oddělení humanitární pomoci a rozvojové spolupráce
Tel: 296 243 330     5bEsOcan-km%C1.7~bGkO1p