Adresář

Celá ČR Tato organizace

Mgr. Hana Mücková

sociální pracovnice
Tel: 734 690 785     8npu5f56LTprRb~lWcvmZ.29g

Judita Mudra

asistent služeb
Tel: 731 625 869, 553 775 370     5nqs-Z2eb_EkQOQ%~8oI432938Es-Z29g

Bc. Lenka Müllerová

Vedoucí sociálního podniku Šuplík
Tel: 724 919 267     8nyvVbenW7c-4Zi_18Ex5cj4Ys

Bc. Martina Mundilová

staniční sestra CHOS - Stříbro, Bor, Tachov
Tel: 374 622 201, 731 433 113     YaBCOcjj49EyQOQeYaChT65j4mnhTj

Jitka Munduchová

personalistka
Tel: 567 563 671, 736 523 659     5bGuRWcm9_HmY~l7VX~tZ6b7c8kmYZhaa8kmb

Eva Musálková

ekonomka
Tel: 555 333 646, 734 793 648     0onh3ei77dBFRYUSWerHR.8jT-uk87j7T-M

Patrik Musil

pracovník v sociálních službách

Mgr. Roman Musil

Koordinátor projektů na Haiti
Tel: 581 115 217, 739 500 402     ~hzk4Wcm%byjGK593hkmYZhaa8kmb

Dana Musilová

Pečovatelka
Tel: 731 604 534    

Hana Musilová

administrativní pracovník
Tel: 732 729 106     WlvC-3dlVX~mYZhaa8ysS3h_Y5pJ

Jitka Musilová

administrativní pracovnice, účetní
Tel: 731 626 131, 377 448 133     5bGuRWcm%byy.Z4WHfpr6W7%WkvDRW7r

Štěpánka Musilová, DiS.

vedoucí Dílny sv. Kláry Znojmo, sociálně terapeutické dílny
Tel: 733 755 938     6enBRYUSggBt3~2938Es-Z29g

Mgr. Jana Mušková

koordinátorka projektu Stacionář Úsměv Třebíč
Tel: 734 369 976, 568 851 088     blzo.YUSakrlZ12938Es-Z29g

Bc. Jitka Muzikářová, DiS.

vedoucí Šipky - sociálně aktivizační služby
Tel: 734 267 292     %8FjGK7%WkvDR664Ys

Josef Mužík

Řidič sociálního autobusu
Tel: 604 210 747     5hFoWWcmgbxjGKd%~hMo49enT-uk87j7T-M

Adéla Mužíková

sociální pracovnice Domova se zvláštním režimem a Stacionáře pro seniory
Tel: 737 280 628     %hpsR-daT_MBQOQh~8ukO1.7~bGkO1p

Jan Mýtina

pracovník v sociálních službách