Adresář

Celá ČR Tato organizace

Petr Matěj

vedoucí
Tel: 599 527 494, 737 553 160     g_vC2Zl7VX~y9dh7c8kmYZhaa8kmb

Petr Matějec

Koordinátor CHZS pro Služby Brno
Tel: 777 755 438     _.GBO_5l0crmQOQ8~gBhT65j4mnhTj

Petr Matějec

Koordinátor charitní záchranné sítě pro Služby Brno
Tel: 777 755 438     _.GBO_5l0crmQOQ8~gBhT65j4mnhTj

Mgr. Jiřina Matějíčková

vedoucí Charitní pečovatelské služby Ústí nad Orlicí
Tel: 731 402 341     YaCCOee6LTHyO6a4Y8Es-Zi4Ys

Mgr. Alena Maternová

ředitelka organizace
Tel: 777 077 768     YanBZd56LTprRb~lWeBF5c~905pJ

Mgr. et. Bc. Alena Matesková

sociální pracovnice
Tel: 734 435 249     alE.QOQgakBu5f~905prRb~lW5pJ

Ondrej Matis

koordinátor Domova
Tel: 608 918 860    

Petr Matoušek, DiS.

sociální pracovník DS Domeček a STD Ulita
Tel: 734 791 102     _.GBO_5l-nFo1YUS8mEoS~l7T-uk87j7T-M

Barbora Matoušková

PR pracovnice, vedoucí půjčovny zdravotních a kompenzačních pomůcek
Tel: 704 615 925     X8El5b5488Gy_cagc8m%C_jj09BFRW7%WkvDRW7r

Jitka Matoušková

Asistent ředitele
Tel: 737 213 482     5bGuRWc7ahHC1~l7VX~z83hgc5prRb~lW5pJ

Dita Matoušová, DiS.

vedoucí a sociální pracovník Týdenní stacionář pro seniory
Tel: 353 434 215, 731 433 030     ZbGkO_5l-nFy.Z4WHdIhT65j4mnhTj

Mgr. Ludmila Matoušová

toho času na mateřské dovolené

Bc. Soňa Matulová

vedoucí Domova Daliborka
Tel: 733 741 655, 581 115 290     %hAkO_5lbeBFRYUS_kBC-3%gc5prRb~lW5pJ

Marcela Matunáková

pracovnice v šatníku
Tel: 727 968 190     %8GxZ94WH-uk87j77boo8374Ys

Vojtěch Matušinec

vedoucí technického úseku a zástupce ředitele
Tel: 603 502 058     chwDV1.488GE97d_Y7c-T65j4mnr2e7a95pJ

Andrea Matúšová

pečovatelka
Tel: 603 899 239    

Bc. Lucie Matušová

Sociální pracovnice
Tel: 734 435 181     7npsVWc7anFy.Z4WHdnz277_T-uk87j7T-M

Bc. Alena Matýsková

sociální pracovník
Tel: 732 463 412     Z.AxZ19fakHw3Z%767c-T65j4mnp3W7r