Adresář

Celá ČR Tato organizace

Mgr. Hana Baránková

vedoucí Poradenského centra
Tel: 603 356 766     38AkO05jWgxy.Z4WH-uk87j71fkmb

M. Div. Ráchel Benešová, DiS.

terénní sociální pracovník
Tel: 737 813 578     ~8prV-280grC5f56LTprRb~lW~zhTj

Taťána Bílasová

vedoucí oddělení B Oázy pokoje
Tel: 739 002 786     -8Mk6~ag5.klQOQ938Es-Z-eT-M

Dagmar Bláha

pracovník v sociálních službách
Tel: 737 245 265     Z8twRb2878ukQOQ938Es-Z-eT-M

Jana Boščíková

pracovník v sociálních službách, zástupce vedoucí
Tel: 733 433 177     6eHl43p80_njGK7%WkvDR4c4Ys

Pavlína Buchtíková

pečovatelka
Tel: 731 415 569    

Milada Bujnošková

pečovatelka
Tel: 731 140 078    

Mgr. Martina Cábová

zdravotní sestra
Tel: 731 133 016    

Bc. Gabriela Cvejnová, DiS.

sociální pracovník Poradenského centra
Tel: 737 627 872     _hEkU.541kLn2ZdlVX~mYZhaa8swO1p

Mgr. Pavlína Dvořáková

metodik kvality sociálních služeb, auditor, zástupce ředitele
Tel: 737 627 906     _8IvZ.54ZoBBR9enW7c-T65j4mnp3W7r

Ing. Hana Dvorská

pečovatelka
Tel: 731 140 079    

Marie Elbelová, DiS.

sociální pracovník
Tel: 739 002 794     88EsVW9dX.yy.Z4WH-uk87j71fkmb

Bc. Monika Fačkovcová

projektový účetní
Tel: 731 095 642     8hAs1Z2.W-xy.1enW7c-T65j4mnp3W7r