Adresář

Celá ČR Tato organizace

Mgr. et Mgr. Hana Baránková

vedoucí Poradenského centra
Tel: 603 356 766     38AkO05jWgxy.Z4WH-uk87j71fkmb

M. Div. Ráchel Benešová, DiS.

terénní sociální pracovník
Tel: 737 813 578     ~8prV-280grC5f56LTprRb~lW~zhTj

Taťána Bílasová

vedoucí oddělení B Oázy pokoje
Tel: 739 002 786     -8Mk6~ag5.klQOQ938Es-Z-eT-M

Bc. Dominika Bitnerová, DiS.

sociální pracovník Beskydského centra duševního zdraví
Tel: 603 934 305     Zhzs47a7T9vD43hgc8m%C1.7~bGkW_29g

Dagmar Bláha

pracovník v sociálních službách
Tel: 737 245 265     Z8twRb2878ukQOQ938Es-Z-eT-M

Jana Boščíková

vedoucí klubu Nezbeda, pracovník v sociálních službách
Tel: 733 433 177     6eHl43p80_njGK7%WkvDR4c4Ys

Pavlína Buchtíková

pečovatelka
Tel: 731 697 569    

Mgr. Martina Cábová

zdravotní sestra
Tel: 731 133 016    

Bc. Gabriela Cvejnová, DiS.

sociální pracovník Poradenského centra
Tel: 737 627 872     _hEkU.541kLn2ZdlVX~mYZhaa8swO1p

Mgr. et Mgr. Helena Cvoligová

sociální pracovník Beskydského centra duševního zdraví
Tel: 603 977 984     3.yo4Z29chysX~l7VX~mYZhaa8swO1p

Mgr. Pavlína Dvořáková

metodik kvality sociálních služeb, auditor, zástupce ředitele
Tel: 737 627 906     _8IvZ.54ZoBBR9enW7c-T65j4mnp3W7r

Ing. Hana Dvorská

pečovatelka
Tel: 731 140 079    

Marie Elbelová, DiS.

sociální pracovník
Tel: 739 002 794     88EsVW9dX.yy.Z4WH-uk87j71fkmb

Bc. Markéta Eliášová

vedoucí střediska Doučování
Tel: 731 604 484     88EuVd540evk9~l7VX~mYZhaa8swO1p

Bc. Monika Fačkovcová

projektový účetní
Tel: 731 095 642     8hAs1Z2.W-xy.1enW7c-T65j4mnp3W7r

Mgr. Tereza Gacíková

vedoucí terénní služby Rebel
Tel: 605 121 471     a.EobZ2~W-vu5f56LTprRb~lW~zhTj