Adresář

Celá ČR Tato organizace

Sonja Hajdušková

pečovatelka
Tel: 731 694 749    

Mgr. Darja Hamalová

vedoucí Charitní odlehčovací služby a charitního týdenního stacionáře
Tel: 734 760 838     Z8EtRW.788yy.Z4WH-uk87j71fkmb

Ing. Pavel Hrtús

vedoucí provozního úseku Domu pokojného stáří
Tel: 731 513 941     _8Io2W.janFjGK7%WkvDR4c4Ys

Bc. Nikola Hrtúsová

vedoucí zdravotního úseku Dům pokojného stáří
Tel: 734 786 299     9bxy2Z2%~mHC5f56LTprRb~lW~zhTj

Ing. Stanislava Hrůzková

vedoucí ekonomického úseku
Tel: 605 553 813     %mnxZcb7c8kr8epc-onjGK7%WkvDR4c4Ys