Adresář

Celá ČR Tato organizace

Bc. Alena Matýsková

sociální pracovník
Tel: 732 463 412     Z.AxZ19fakHw3Z%767c-T65j4mnp3W7r

Bc. Jana Mecová, DiS.

pracovník v sociálních službách
Tel: 732 463 412     Z.AxZ19fakHw3Z%767c-T65j4mnp3W7r

Marie Medková

provozní vedoucí Charitní odlehčovací služby a charitního týdenního stacionáře
Tel: 730 524 664     -_yoY1enW-vh9-krX8m%C1.7~bGkW_29g

Jaroslava Michnová

vedoucí oddělení A Oázy pokoje
Tel: 739 002 787     -8Mk6~ag5.kkQOQ938Es-Z-eT-M

Michaela Míčková, DiS.

sociální pracovník Charitní pečovatelské služby, půjčovna pomůcek
Tel: 731 133 020     8bprR3b7Tfvm1~l7VX~mYZhaa8swO1p

Ing. Ludmila Moniaková

administrativní pracovník Dům pokojného stáří
Tel: 739 002 793     7nqwZ-548hAsR9enW7c-T65j4mnp3W7r