Adresář

Celá ČR Tato organizace

Olga Slabiňáková

koordinátor Půjčovny komp. pomůcek, Pedikúry, Masáží, Dopravy
Tel: 724 651 282     -etkOcb7XbAk1~l7VX~EY0hgZ5prRb~lW5pJ

Kateřina Slabochová

pracovník v sociálních službách
Tel: 730 543 976     68Go87d7TlykS~7%-onjGK7%WkvDR-en-lvmVW7r

Ing. Ivana Slámečková

vedoucí domova
Tel: 577 112 036, 739 120 760     YaqjGKel~hxy.77_T-uk87j7T-M

Klára Slámová, DiS.

sociální pracovník
Tel: 519 331 455, 605 499 204     6enBRWidWfBFRYUSXkrm2Zl4YanBZd54Ys

Marcela Slaninová

pracovnice v sociální službě STD Ulita
Tel: 605 842 378     88EmV-54%enxZ.enW7c-3dh_XhIkO1.7~bGkO1p

Mgr. Andrea Slavíčková, DiS.

vedoucí Domova pokojného stáří Kamenná
Tel: 543 213 266, 739 389 240     WgqBVZ2k78IsT9enW7c-SbdgT-uk87j7T-M

Jitka Slavíková

aktivizační pracovnice Domu pokojného stáří sv. Ludmily

Mgr. Veronika Slavíková

administrátor charitních webů DCHB, koordinátor Tříkrálové sbírky DCHB
Tel: 736 779 441     c.Ey47a7Tlyk.7agc8m%C0hf-5prRb~lW5pJ

Marie Sléhová

Zdravotní sestra
Tel: 733 780 128    

Zuzana Sloupová

pracovník sociálních služeb

Eva Slováčková

Sociální pracovnice
Tel: 571 410 087, 728 324 494     0onh9-enW-xy.Z4WHguB5j9f6hIhT65j4mnhTj

Mgr. Ivona Slováková

vedoucí denního stacionáře, sociální pracovník
Tel: 577 132 367, 731 646 717     4oBxRWid-onu5f56LTyEYZ7gcbpoO1.7~bGkO1p

Mgr. Nikola Slováková

sociální pracovník
Tel: 733 166 486     WeMlVd54%hpsR-daVX~y9dh7c8kmYZhaa8kmb

Bc. Lucie Slowiková

Sociální pracovnice
Tel: 733 676 653     7npsVWid-pvu5f56LTGBZ.99T-uk87j7T-M

Libuše Smějová

vedoucí střediska
Tel: 553 623 171, 737 999 979     _hxy0.oh~bFDRf4WH-uk87j7-inFRW7r