Adresář

Celá ČR Tato organizace

Lucie Procházková

vedoucí,pracovník sociálních služeb

Ludmila Procházková

zdravotnický pracovník
Tel: 736 529 371    

Petra Procházková

vedoucí pečovatelek
Tel: 534 213 266, 731 630 811     _.GBRWfj--ukb9enW7c-SbdgT-uk87j7T-M

Soňa Procházková

administrativní pracovnice
Tel: 730 523 855     %hAkO%hgYanJ1~l7VX~D836aY5prRb~lW5pJ

Bc. Věra Procházková

sociální pracovnice, koordinátorka projektu
Tel: 730 163 136     c.EkO%hgYanJ1~l7VX~JUZh4YanBZd54Ys

Vladimíra Procházková

koordinátor sbírek, administrativní pracovník
Tel: 731 646 912, 777 763 781     cennZ_~jW5CB51.7gdBFRYUSXrFD877__akmYZhaa8kmb

Mgr. Otakar Prokeš

koordinátor Azylového domu pro muže Třebíč
Tel: 604 296 835     W_m%Cdh_XbphT65j4mnhTj

Radomíra Prokešová

Pracovnice v sociálních službách

Markéta Prokopová

Pracovnice v sociálních službách
Tel: 731 310 566    

Bc. Michaela Prokopová, DiS.

sociální pracovnice, koordinátorka pomoci Ukrajině 2022
Tel: 725 409 100     8bprR3b7TiEy1~fgc8m%C9ed4gkmYZhaa8kmb

Mgr. Irena Prokšová, MBA

metodička zdravotních činností
Tel: 605 209 613    

Vendula Prokšová, DiS.

vedoucí Občanské poradny Havl. Brod
Tel: 569 425 630, 777 736 048, 733 375 009     _hEkU.56LTprRb~lWaohTj

Gabriela Prouzová

pečovatelka - Charitní domov Mendryka

Bc. Martin Provazník

Tříkrálový asistent
Tel: 737 630 670     88EDZ.2h~hIkb.~cVX~u8~c_~bMhT65j4mnhTj

Tereza Pršancová

pečovatelka
Tel: 731 626 160     _lnC-b56LTGBV0efT-uk87j7T-M

Bc. Alice Průchová

vedoucí tísňové péče a Domova sv. Zity
Tel: 377 459 157, 731 433 116     WevmVWfjb-uy.Z4WHfpr6W7%WkvDRW7r