Adresář

Celá ČR Tato organizace

Lea Moravcová

staniční sestra Domácí zdravotní péče Pardubice
Tel: 734 435 289     7fBBRf7gc8m%C1.7~bGk6Zh-b9vmVW7r

Bc. Michaela Moravcová

office manažerka
Tel: 296 243 330, 777 167 114     8bprR3b7TfBBRf7gc8m%C1.7~bGkO1p

Mgr. Jitka Moravčíková

Sociální pracovnice Občanské poradny
Tel: 731 402 996     _hEkU.56LTGI4W7%WkvDRW7r

Bc. Erika Moščáková

vedoucí ekonomického a personálního úseku
Tel: 776 111 238, 571 619 980     0kvuRWcg%-nu5f56LTIk2_9rT-uk87j7T-M

Mgr. Libuše Motanová

zdravotní sestra DPP

Marie MOTLOVÁ

pracovnice v přímé péči
Tel: 517 440 387     88EsVWcgaeBFRYUScrFu5f2938Es-Z29g

Monika Moudrá

Pečovatelka
Tel: 739 609 700    

Miloš Mrázek, Th.D.

sociální poradenství, duchovní podpora
Tel: 730 812 217     8fEkb3a6LTprRb~lWinBUe6aY.kmb

Mgr. Jana Mrázková

vedoucí Centra SASanka
Tel: 733 741 753     c.qy_1~4%8Fk4956LTprRb~lWcvmZ.29g

Miroslava Mrázková, DiS.

vedoucí Charitní osobní asistence a Charitní pečovatelské služby
Tel: 728 752 743     c.qy_1~4-8kz9YUS_.yr87cgc5prRb~lW5pJ

Jana Mrhová

pracovnice v sociálních službách
Tel: 568 851 088     blzo.WfjW-BF477aVX~D836aY5prRb~lW5pJ

Bc. Jitka Mrnuštíková

sociální pracovnice
Tel: 731 046 638     5bGuRWcj9nFDZ9enW7c-.c9l4gkmYZhaa8kmb

Nataliya Mrovcová

koordinátorka projektu Důstojný život
Tel: 731 625 861     ZnFD58dqTsvF5d4WH_pr5~2938Es-Z29g

Leoš Mrtvý

vedoucí humanitárního skladu a správce budov
Tel: 739 526 254     7.BCO_hlcrm%CZ7%-5prRb~lW5pJ