Adresář

Celá ČR Tato organizace

Veronika Kotilová

pracovník v sociálních službách, koordinátorka keramické dílny
Tel: 731 604 184     c.Ey47a7TdBDZ-enW7c-T0k-0cBFZ194YanBZd54Ys

Mgr. Jana Kotková

metodik kvality
Tel: 584 440 217, 731 705 765     58AkO9el6hIkQOQb0lrxZ92938Es-Z29g

Bc. Markéta Kottinková

sociální pracovnice Odlehčovacích služeb Mikulovice
Tel: 733 161 622     8dBD-7dc-onjGK7%WkvDR%5jZnosT329g

Lucie Kotyzová

projektová manažerka
Tel: 465 621 281, 739 341 933     _kBtV9jqVX~E5W.cT-nBZd5kT-M

Roman Kouba

pracovník v sociálních službách
Tel: 731 604 448     ~hzk4Wagb9njGK78b_rt5f~905prRb~lW5pJ

Mgr. Barbora Koubková

vedoucí Sociální rehabilitace Zahrada
Tel: 734 788 082     X8El5b546hHl1~l7VX~u8~c_~bMhT65j4mnhTj

Mgr. Hana Koubková

vedoucí sociální pracovnice
Tel: 485 108 782, 485 103 964, 731 646 927     WsLv5f94ZhzIQOQ938Es-ZbaX.EoTW7r

Jana Koubková, DiS.

vedoucí Sociálně terapeutické dílny Ledeč nad Sázavou
Tel: 569 420 355, 731 604 786     %hph-3h4ZbyxRYUSYanBZd5%X5pJ

Mgr. Milena Koubková

Sociální pracovnice pro paliativní péči
Tel: 703 176 294     8byo4Z2c-nou5f56LTFE3%9j65prRb~lW5pJ

Eva Koudelková

pracovník v sociálních službách
Tel: 731 598 863     0onh1~k-0exy.Z4WHduhY929WkvDRc29g

Olga Koudelková

pracovnice v sociálních službách
Tel: 731 604 444     9sqwO45f-nFjGKfa%.xhT65j4mnhTj

Zdeněk Kousal

fundraiser
Tel: 736 523 630, 567 563 671     g_rxV92c-nFk2YUS5buvRf54YanBZd54Ys

Věra Koutníková

vedoucí technického úseku
Tel: 730 589 118     c.EkO9emagvu5f56LTpo99ol0lvxO1.7~bGkO1p

Zdeňka Koutníková

vedoucí Domova pro matky s dětmi
Tel: 495 221 810, 777 737 610     ZfqjGK7%WkvDR6a4Ys