Adresář

Celá ČR Tato organizace

Jana Tóthová, DiS.

sociální pracovník
Tel: 774 843 456     ahGr5f56LTprRb~lW3zy9d29g

Martina Tóthová

pracovník v sociálních službách AD
Tel: 731 129 760     88EDZ.54ahGr5f56LTprRb~lWeBF5c~905pJ

Radka Tothová

pracovník v sociálních službách
Tel: 770 128 394     ~mBDY~l7VX~mYZhaa8iw5cj4Ys

Dagmar Toušová

pracovník v sociálních službách

Alena Trávníčková

pomocný pracovník
Tel: 739 532 091     Z8EE009jVX~z83hgc5prRb~lW5pJ

Ludmila Trefílková, DiS.

Vedoucí Denního stacionáře pro seniory, sociální pracovnice
Tel: 777 763 784     7nqwZ-54akrpZ-agc8m%C0okakvmV%.4YanBZd54Ys

Jaromír Triner

správce budov
Tel: 608 308 194    

Mgr. Vojtěch Trmač

fundraiser, projektový manažer
Tel: 735 749 746     chwDV1.4akzkTYUSabFx5f2938Es-Z29g

Bc. Jaroslava Trnková

výkonná asistentka humanitární a rozvojové pomoci
Tel: 222 243 330, 733 149 793     58Ey9-5nW5GB49enW7c-T65j4mnhTj

Pavlína Trnková

pracovník v sociálních službách
Tel: 731 604 599, 581 110 091     _8IvZ.54akAu5f56LTCB5cj_5hIhT65j4mnhTj

František Trost

pracovník v sociálních službách NZDM Tykadlo
Tel: 736 785 956, 475 212 314     arxkU-e6LTprRb~lWnFDZW7r

Bc. Adéla Trumberová

vedoucí/sociální pracovník
Tel: 731 818 874     W_rvRWjjbfoo8~l7VX~z83hgc5prRb~lW5pJ

Mgr. Bc. Lucie Trunečková

managerka sekce soc. pomoci, vedoucí střediska
Tel: 553 616 437, 731 316 552     akHxV1agc8m%C1.7~bGk5%5nW5pJ

Radka Trunečková

vedoucí zdravotních služeb
Tel: 731 729 436     ~8quRWjjbgrm1~l7VX~tVc9f4dkmYZhaa8kmb

Vladana Trvajová

fundraiser, Půjčovna pomůcek
Tel: 731 608 441     1nAn8Z~k0km%C~jj-dBFZ194YanBZd54Ys