Adresář

Celá ČR Tato organizace

Ing. Kateřina Rusnoková

Vedoucí pracovník střediska Charitní asistenční služba – půjčovna kompenzačních pomůcek
Tel: 737 837 773     68Go87d7TkHC4~agc8m%Cdha9.phT65j4mnhTj

Petra Rušarová

osobní asistentka

Bc. Zuzana Rutkovská

Sociální pracovnice
Tel: 704 617 694     ~nGu5ficW7c-T65j4mntZ1~fT-M

Jakub Ružbatský

vedoucí pracovník - Středisko sociální prevence a humanitární pomoci
Tel: 731 402 435, 416 732 303     58xESWhmg9nD99o6LTys-~c_~bpoO1.7~bGkO1p

Ladislav Růžička

správce majetku
Tel: 736 523 641, 567 563 671     78qs9-5nTkHJZ1a7VX~tZ6b7c8kmYZhaa8kmb

Irena Růžičková

vedoucí oddělení kanceláře a provozu, projektový koordinátor
Tel: 315 685 190, 731 491 146     %.xBVd5j48GjGK7%WkvDRUd_~8Gy.77_T-M

Julie Růžičková

vedoucí oddělení komunikace
Tel: 296 243 330, 603 511 242     5nysVWhmgbpu5f56LTprRb~lW5pJ

Kamila Růžičková

materiálová učetní, pokladní
Tel: 731 646 770     68zs2Z2jbsvm1~l7VX~r8ZdaY.kmYZhaa8kmb

Mgr. Lucie Růžičková

vedoucí Charitní sociálně právní poradny
Tel: 731 646 977, 544 212 021     _hEkU.54%enF1~l6LTuyU~da95prRb~lW5pJ

Natálie Růžičková

finanční účetní
Tel: 487 829 880, 778 060 550     ~nMsT9enW7c-T3icWevzRW7%WkvDRW7r

Bc. Pavlína Růžičková, DiS.

sociální pracovnice
Tel: 739 600 501, 379 821 108, 379 821 110     _8IvZ.54~nMsT9enW7c-31.hT-uk87j7T-M

Pavlína Růžičková

pracovník sociálních služeb
Tel: 731 402 510     ~nMsT9enW7c-T65j4mnvZ09j0-kmb

Mgr. Radka Růžičková

vedoucí Rodinného sociálního asistenta Znojmo
Tel: 604 294 189     ~hqs4.o7%bFDV.j6LTMx58cgT-uk87j7T-M

Mgr. Radka Růžičková

zástupkyně ředitele, manažerka pro řízení lidských zdrojů
Tel: 604 294 189     ~8quRWhmgbpu5f56LTMx58cgT-uk87j7T-M

Ing. Vladislava Růžičková

HR manažerka, projektová manažerka
Tel: 730 590 399     cennZcb7c8kB_j~96hIkQOQb4ayk.Z2938Es-Z29g

Kateřina Rybková, DiS.

vedoucí Občanské poradny
Tel: 465 520 520, 734 281 415     _hEkU.56LTHyO6a4Y8Es-Zi4Ys

Radka Rybníkářová

zdravotní sestra
Tel: 736 529 370    

Bc. Jitka Rybová, DiS.

Manažer kvality, PR pracovník, fundraising, pracovník sociálních služeb
Tel: 607 673 275     5bGuRWhqXhIkQOQcfcBFO1.7~bGkO1p