Adresář

Celá ČR Tato organizace

Daniela TOMANOVÁ

zdravotní sestra
Tel: 774 874 822, 517 350 779     Z8AsV-54ahzk4~l7VX~Facagc5prRb~lW5pJ

Věra TOMANOVÁ

zdravotní sestra
Tel: 774 874 814, 517 350 779     c.EkOdeeWgBFRYUScrFu5f2938Es-Z29g

Mgr. Denisa Tomášková

sociální pracovnice - Dohody o výkonu pěstounské péče
Tel: 739 343 187     Z.As9Z2l-fnC1~l7VX~p83dka8GhT65j4mnhTj

Bc. Michaela Tomášková

vedoucí denního stacionáře pro seniory
Tel: 732 472 855     8bprR3b7TmBwRcagc8m%C~8jf5prRb~lW5pJ

Zdeňka Tomčalová

zástupce vedoucí pečovatelské služby a osobní asistence Pardubice
Tel: 466 335 026, 775 296 835     gmBwTZbgc8m%C1.7~bGk6Zh-b9vmVW7r

Mgr. Lubomír Tomeček

trvalý jáhen
Tel: 553 775 370, 773 217 256     7noy37h4AhzoT3a6LTFob.5eT-M

Petr Tomeček

účetní
Tel: 518 326 016, 775 928 424     _.GBOdee0-ruQOQn0lrvZ.c4YanBZd54Ys

Marcela Tomečková

Vedoucí Stacionáře Toník
Tel: 518 322 390, 735 763 520     %mnmZ~d7~5Gy47a6LTIo93ba9fkmYZhaa8kmb

Miroslava Tomíšková

vedoucí Charitní pečovatelské služby, pracovník v sociálních službách
Tel: 731 598 960     8bEy9-5nW5Gy37ic-onjGKa%TaxhTZhaa8FhTj

Karolína Tomková

osobní asistentka-DPP

Jana Tomšíčková

všeobecná sestra, pečovatelka
Tel: 461 631 672     YanBU~bm5.MnQOQl4lpk2729g

Božena Tomšovská

pracovnice v sociálních službách - pečovatelka
Tel: 737 542 131     YaCCQOQrZ8EhT65j4mnhTj