Adresář

Celá ČR Tato organizace

Soňa Paterová

aktivizační pracovník - Charitní domov sv. Zdislava
Tel: 733 628 731     %hAkO%5l0kBFRYUS7bGy33haY.kmYZhaa8kmb

Bc. Dagmar Pauková, DiS.

sociální pracovnice Charitní pečovatelské služby
Tel: 733 741 042     Z8twRb2hWnxy.Z4WHlIs-ZlqT-uk87j7T-M

Jana Paulíková

pečovatelka
Tel: 731 140 090    

Anna Pavelčíková

pracovník v sociálních službách CHPS
Tel: 731 681 071     WgAkO%5n0eps1~l7VX~w-b98-onhT65j4mnhTj

Blanka Pavelčíková

pracovník v sociálních službách
Tel: 608 719 429    

Alena Pavelková

vedoucí Osobní asistence
Tel: 739 245 989     WerxRWf7c.yu5f56LTuBR.~905prRb~lW5pJ

Mgr. Helena Pavelková

sociální pracovnice-koordinátorka
Tel: 776 106 782     3.yo4Z2hWorv1~l7VX~D836aY5prRb~lW5pJ

Renata Pavelková

pečovatelka
Tel: 777 566 973     _lnC-b56LTGBV0efT-uk87j7T-M

Bc. Veronika Pavlasová

koordinátorka TKS
Tel: 731 604 743, 703 877 449     adFjGK7%WkvDR664Ys

Lenka Pavlátová

všeobecná sestra - DPP

Tomáš Pavlíček, DiS.

pracovník v sociálních službách
Tel: 739 344 152     ahzk9Wf7cevmV94WHhyy3~k9T-uk87j7T-M

Květuše Pavličíková

zdravotní sestra DZP
Tel: 731 727 121    

Bc. Petra Pavlíčková, DiS.

vedoucí střediska pro rodiny s dětmi
Tel: 731 626 178     _.GBRWf7cevm1~l7VX~y2~cgb-kmYZhaa8kmb

Věra Pavlíková

pracovník půjčovny kompenzačních pomůcek
Tel: 731 646 903     c.EkO%5n7bxy.Z4WHhyy3~k9T-uk87j7T-M

Bc. Monika Pavlousková

staniční sestra pro domácí zdravotní péči
Tel: 704 675 404     8hAs1Z2hWoyy_cagc8m%C1h43dkmRb~lWlkmb

Eva Pavlová, DiS.

klíčová pracovnice
Tel: 603 556 458     6eHl1~4WH-uk87j7Zdkmb