Z domova

24. října 2009 Z domova

Pilotní projekt Charita v 21. století vyzkoušejí v Charitě Zábřeh

Arcidiecézní charita Olomouc (ACHO) představila svůj pilotní projekt Charita v 21. století. Jeho součástí je také projekt Technika slouží seniorům. Ředitel ACHO Václav Keprt zdůraznil, že nový projekt by měl zjednodušit administrativu ošetřovatelských a pečovatelských služeb.

24. října 2009 Z domova

Charita rokovala v Mělníce o své práci

Druhá celostátní konference s názvem Charita 21. století se konala od 22. do 23. října 2009 v mělnickém hotelu Ludmila. Konferenci pořádala Charita ČR ve spolupráci s Farní charitou Neratovice a pod záštitou České asociace sester, o. s.

14. října 2009 Z domova

Čtyřikrát ze Žďáru nad Sázavou

Sociální služby poskytované neziskovými organizacemi se ocitly ve ohrožení. Úsporná rozpočtová opatření na rok 2010 prakticky znamenají zánik některých zařízení. Co by to přineslo klientům? A k čemu jsou vlastně služby poskytované sociálními zařízeními dobré? Pro odpověď jsme se vydali do Oblastní charity Žďár nad Sázavou.

7. října 2009 Z domova

Dvakrát ze Znojma

Dvakrát ze Znojma

6. října 2009 Z domova

Cena Charity ČR za mimořádné charitní dílo (2009)

Cena Charity ČR za mimořádné charitní dílo (2009)

5. října 2009 Z domova

Šetříme, ale přesto nevíme, jak přežijeme příští rok

„Letos jsme museli velice šetřit, třikrát jsme zvýšili poplatky, ale peněz se nám stále nedostává. Příští rok si ani nedovedu představit.“ Těmito slovy hodnotí vyhlídky Charity sv. Rodiny Nový Hrozenkov její ředitelka Danuše Martinková. Hrozenkovská Charita pracuje v dosti drsných podmínkách - na rozlehlém území v členitém terénu pečuje o staré horaly, čímž šetří značné náklady, ale přesto má zoufale napjatý rozpočet.

2. října 2009 Z domova

Prachatickému Mostu naděje hrozí zánik

Zaměstnání, byty a dluhy. Tato trojice je podle ředitelky Farní charity Prahatice Michaely Veselé nejčastějším "strašákem" klientů, zařazených do terénního sociálního programu prachatické Charity.

Charita pomáhala při návštěvě papeže
26. září 2009 Z domova

Charita pomáhala při návštěvě papeže

V rámci příprav na návštěvu papeže Benedikta XVI. sestavila Diecézní charita Brno týmy pro poskytování zdravotnické služby a podílela se také na organizaci tzv. VIP sektorů.

Charita darovala papeži Benediktu XVI. velký paškál
25. září 2009 Z domova

Charita darovala papeži Benediktu XVI. velký paškál

(Olomouc, Zábřeh) Papež Benedikt XVI., který koncem září 2009 navštívil Českou republiku, dostal dar také od Charity ČR.

24. září 2009 Z domova

Výzva členům Parlamentu České republiky

Představitelé Charity ČR vyzývají členy Parlamentu ČR, aby zabránili likvidaci sociálních služeb z důvodu výraznému omezení dotací na rok 2010.