Milostivé léto kompletně vytrhlo ze spárů dluhových pastí patnáct tisíc lidí
20. dubna 2022 Z domova

Milostivé léto kompletně vytrhlo ze spárů dluhových pastí patnáct tisíc lidí

Novela exekučního zákona, tzv. milostivé léto, jejíž náplní bylo odpuštění úroků dlužníkům u veřejnoprávních činitelů po zaplacení jistiny, skončila na konci letošního ledna. Exekutorská komora předložila výsledná data, podle kterých se podařilo smazat veškeré dluhy 15 tisícům lidí. Celkový souhrn uhrazených jistin činí 390 milionů korun.

Považujeme za úspěch, že na patnáct tisíc lidí může začít nový život s čistým štítem bez jediného dluhu, a že se několika dalším tisícům počet exekucí snížil. Není však jisté, zda jsou v těchto počtech zahrnuty i stále nezastavené dluhy, řešené v rámci milostivého léta, protože takové neziskové organizace stále evidují. Předpokládáme, že tyto nedořešené dluhy v celkovém součtu nefigurují, takže je pravděpodobné, že se výsledný počet těch, kterým milostivé léto pomohlo, ještě zvýší.

Exekutorská komora České republiky (EK ČR) zhodnotila milostivé léto spíše neúspěšně. Podle původních odhadů se novela týkala 1,3 milionů exekucí, ale o oddlužení zažádalo „pouze“ 52 tisíc. Z toho 42 tisíc z ní profitovalo, uvádí EK ČR v tiskové zprávě. Charita Česká republika je naopak ráda, že se za pouhé tři měsíce navzdory různým překážkám, které kladli dlužníkům zejména exekutoři, podařilo pomoci tolika lidem. Je to dobře nejen pro dlužníky, ale též pro jejich zaměstnavatele, kterým odpadne náročná administrativa. Současně se těm nezaměstnaným, kteří jsou oddlužení, zvýší šance získat práci.

Foto: Jakub Žák

„Od začátku jsme poukazovali na to, že milostivé léto využije z celkového počtu 200-300 tisíc lidí, na které se tato novela exekučního zákona vztahuje, zhruba 10 procent. Důvodem je, že lidé v exekuci nemají peníze našetřené takzvaně pod polštářem, nebo mají exekucí tolik, že zastavení jen některých jejich svízelnou situaci neřeší,“ argumentuje proti interpretaci dat exekutorskou komorou Radek Hábl, ředitel Institutu prevence a řešení předlužení. Mnohde se dlužníci navíc na své dotazy na konkretizaci svých dluhů vůbec nedočkali odpovědí od exekutorů, což jim znemožnilo milostivé léto využít.

Odpuštěné dluhy činí necelých 1,6 miliardy korun. Exekutorská komora ve své tiskové zprávě zmiňuje, že tyto prostředky budou ve veřejných rozpočtech chybět. Za poměrně krátký časový úsek do nich však přibylo 390 milionů, což je celková suma zaplacených jistin od dlužníků. „Ty by v řadě případů nikdy do veřejných rozpočtů nepřitekly, a pokud náhodou ano, tak s velkým časovým odstupem. Značnou část příslušenství tvoří navíc odměna a náklady exekutora, tedy veřejných rozpočtů se to nijak netýká,“ doplňuje Hábl.

Ze statistik je navíc patrné, že z celého exekučně vymahatelného dluhu je pouhých 20 procent původní dluh a zbytek jsou úroky, sankce a náklady na vymáhání, což poukazuje na absurdní exekuční systém v České republice.

Dlužníci by v letošním roce mohli dostat ještě jednu šanci na oddlužení. Ministerstvo spravedlnosti navrhlo akci zopakovat; tentokrát by se měla jmenovat babí léto a odstartovat v září „Opakování milostivého léta vítáme. Jako nezisková organizace, která pracuje s chudými rodinami, které se ocitly v dluhových pastích, novelu zákona jednoznačně podporujeme,“ říká Iva Kuchyňková, manažerka pro advokační činnost Charity Česká republika v sociální oblasti.