Adresář

Celá ČR Tato organizace

Iva Valerová

vrchní sestra Mobilního hospice Anežky České

Iva Valerová

Vrchní sestra mobilního hospice
Tel: 724 094 556     c8yo8~l7VX~r5cfaY5pJ

Lucie Valešová Janošťáková

Pracovnice v soc. službách / pečovatelka CHPS

Stanislava Valíková

účetní, hlavní pokladní
Tel: 377 221 540, 731 433 052     %mnxZcb7c8kFR-~c-onjGK893ikmYZhaa8kmb

Bc. Petra Vališková

Vedoucí sociálního úseku, Vedoucí SAS Labyrint
Tel: 736 501 521     _.GBRWl77bFu5f56LTprRb~lW_xhTj

Katarína Valková

vedoucí,zdravotnický pracovník
Tel: 774 854 463, 251 616 392     YaBCQOQkahqE29o4YanBZd54Ys

Bc. Jaroslava Valová, DiS.

vedoucí Charitní pečovatelské služby Znojmo
Tel: 731 402 781     YaCCQOQr9hww5W7%WkvDRW7r

Marta Valová

koordinátorka dobrovolníků a koordinátorka Tříkrálové sbírky
Tel: 775 179 314     ZhoB5fed9bpsQOQl~.osTW7%WkvDRW7r

Simona Vančurová, DiS.

sociální pracovnice - projekt Pěstoun
Tel: 731 619 805     %bzy4Z2nWgpE8~l7VX~FZ_f_~dkmYZhaa8kmb

Mgr. Andrea Vaňková

sociální pracovník, poradce rané péče
Tel: 734 870 850     WgqBVZ2nWgxy.Z4WHmEoS774YanBZd54Ys

Jitka Vaňková

staniční sestra Domácí zdravotní péče Holice
Tel: 777 296 822     5onx1~l7VX~mYZhaa8Ck82k84-rhTj

Marie Vaňo

diecézní koordinátorka Tříkrálové sbírky
Tel: 603 281 404     88EsVWl79hm%C27%Y9kmYZhaa8kmb

Hana Váňová

účetní
Tel: 569 333 674, 777 736 049     b-rD474WH-uk87j739kmb

Marie Váňová

administrativní pracovnice CHOS
Tel: 377 459 159     88EsVWl79hIkQOQeYaChT65j4mnhTj

Milan Varhaník

pracovník v sociálních službách - instruktor

Lubomír Vařecha

vedoucí opravny obuvi