Adresář

Celá ČR Tato organizace

Petra Reichertová

pracovník sociálních služeb - RPJ

Mgr. Lucie Reková

sociální pracovník t.č.mateřská dovolená

Marta Rémanová, DiS.

pracovník pro vztahy s veřejností, Charitní záchranná síť
Tel: 739 482 037     88EDRWh_88Ay.Z4WHmvC4~l4YanBZd54Ys

Jana Renzová, DiS.

sociální pracovnice - Charitní pečovatelská služba

Marcela Renzová

vrchní sestra Charitní ošetřovatelská služba
Tel: 739 901 085     YaBCQOQd4mkmb

Lenka Repová

zdravotní sestra DZP
Tel: 736 217 811     7.AuRWh__hIkQOQb0lrxZ92938Es-Z29g

Mgr. Jitka Richterová

metodik zdravotních a sociálních projektů
Tel: 739 526 260     5bGuRWhaYaGo8~l7VX~kT6e4YanBZd54Ys

Soňa Richterová

zdravotní sestra DZP

Viktorie Rohalová

pracovnice v sociálních službách pod dohledem v Klub Koule NZDM
Tel: 487 829 876     ~huk2~l7VX~mVca77bCkO1.7~bGkO1p

Stanislava Rollová

specialistka péče o dárce
Tel: 731 618 022     %mnxZcb7c8kB5-bgc8m%C1.7~bGkO1p