Adresář

Celá ČR Tato organizace

Melita Suchá

pečující osoba

Jana Suchánková

pracovník v sociálních službách

Jitka Suchánková

pracovník v sociálních službách
Tel: 731 402 510     %nprR.agc8m%C1.7~bGk276_~.phTj

Lenka Suchánková

pracovník v ambulantní sociální službě STD Kotva

Mgr. Jiří Sucharda

pracovník v sociálních službách

Ing. Bc. Přemysl Suchomel

vedoucí zařízení - Nízkoprahové denní centrum Břeclav
Tel: 519 331 440, 731 402 702     _krwV92kb-uy33b6LToBV1b7c5prRb~lW5pJ

Miluše Sujová

pracovník sociálních služeb
Tel: 778 470 526    

Kateřina Súkupová

ekonomka
Tel: 584 440 102, 730 844 495     68Go87d7TlHu_%enW7c-03i_9bxhT65j4mnhTj

Eliška Sunkovská

pracovník sociálních služeb
Tel: 775 122 187     %nAu5ficW7c-T65j4mnf3~ilT-M

Petra Supiková, DiS.

vedoucí CHSAS, sociální pracovnice
Tel: 732 955 839     _.GBRWim_bxy.Z4WH~Eo4cj7a5prRb~lW5pJ

Anna Sůvová, Dis.

sociální pracovník

Iveta Sůvová

Pracovnice v sociálních službách SR Tolerance
Tel: 603 564 162     4orDRWimchIkQOQcWiysT32938Es-Z29g

Irena Svačinová

Vedoucí Osobní asistenční služby
Tel: 573 378 296, 775 635 018     4krxRWinW-vx5f56LToI9dhaY.CrO1.7~bGkO1p

Eva Sváková, DiS.

sociální pracovník DPP

MUDr. Lucie Světláková

primářka Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa
Tel: 731 642 472     7npsVWin0myk1~l7VX~BR8.jW_kmYZhaa8kmb

Martina Svitáková

vrchní sestra domácí zdravotní péče
Tel: 736 472 795     g_Ek.~jf4irmVYUSYanBZd5n78Fs3W7r

Elena Svitičová

sociální pracovnice Poradny pro cizince a migranty
Tel: 734 695 597     0erxRWin4mvm5f56LTqmY164YanBZd54Ys

Lukáš Svoboda, DiS.

pracovník sociálních služeb
Tel: 776 152 977     7nxk9Win-9BnRYUS6rwy.W7%WkvDRW7r