Adresář

Celá ČR Tato organizace

Mgr. Monika Pospíšilová, DiS.

personalistka, administrativní pracovnice, metodička VP
Tel: 731 405 538     8hAs1Z2h-lCs97bgc8m%C9.43dkmRb~lWlkmb

Mgr. Renáta Pospíšilová

vedoucí Osobní asistence
Tel: 734 792 806     WlvC-3d907c-T65j4mnn1W7r

Simona Pošepná

ředitel,statutární zástupce,koordinátor Tříkrálové sbírky
Tel: 734 280 227     %bzy4Z2h-lrz4Z4WHcvvO6a4Y8Es-Zi4Ys

Simona Pošepná

zástupkyně ředitelky
Tel: 734 280 227    

Mgr. Jana Potribná

sociální pracovník
Tel: 734 435 037     58AkO%el~boxRYUS-lGBRf54YanBZd54Ys

Mgr. Ing. Alena Poulová

zástupkyně ředitelky pro personální oblast, vedoucí denního stacionáře Nesa
Tel: 777 155 376     WerxRWfgbeBFRYUSg_nBO1.7~bGkO1p

Bc. Lukáš Povolný

vedoucí služby ZVONEK pro rodinu, sociální pracovník
Tel: 736 511 527     7nxk9WfgchyxaYUSankr1W77~bGk9W7r

Ing. Lucie Prajzová, DiS.

Sociální pracovník
Tel: 775 713 303     7iEk0jenW7c-T65j4mnf3~ilT-M

DSF - ordinace praktického lékaře

zdravotnický pracovník
Tel: 377 221 368    

Mgr. Jiřina Prátová

manažerka kvality Služby Brno
Tel: 731 678 816     qbEs4Z2h~8Gy.Z4WH9Ex5W7%WkvDRW7r

Bc. Martin Pražák, DiS.

ředitel,statutární zástupce
Tel: 596 621 094     88EDZ.2h~8Mk1YUS-lGBRf54YanBZd54Ys

Vojtěch Pražák

fundraiser, asistent PR, asistent pro sociální služby
Tel: 596 783 011, 730 581 356     chwDV1.4_knJR94WHhFD8Zl7T-uk87j7T-M

Mgr. Marie Pražáková, DiS.

vedoucí Sociálně terapeutické dílny Slunečnice
Tel: 731 401 417     %eHxV1daY.m%C1.7~bGkU929g

Mgr. Michaela Pražáková

vedoucí Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež
Tel: 731 420 344     8bprR3b7TiEkbZagc8m%Cee43dkmRb~lWlkmb

Renata Preissová

pracovník v sociálních službách
Tel: 608 477 286     6eHlQOQ938Es-Zhgb_AsT329g

Iva Prejzková, DiS.

Vedoucí Charitní pečovatelské služby
Tel: 573 378 296, 775 635 014     4onh6b9bgdBFRYUSXrFD877__akmYZhaa8kmb