Adresář

Celá ČR Tato organizace

Jaroslav Vacek

technický/provozní pracovník
Tel: 722 704 639    

Jarmila Vacková

osobní asistentka DPČ

Bc. Václav Václavek, DiS.

sociální pracovník
Tel: 731 532 980     c8pvRf2nW-yk.3a6LTBC-b5nW5prRb~lW5pJ

Marie Václavská

Koordinátorka pro domácí hospicovou péči
Tel: 736 510 816     ZhzkT72%-lCsTYUSYanBZd5rW9EoYW7r

Dominik Vágai

koordinátor nízkoprahových služeb střediska pro lidi bez domova
Tel: 736 503 198    

Lenka Vágnerová, Dis.

Sociální pracovník Občanské poradny
Tel: 736 509 420     _hEkU.56LTprRb~lWsnl83.4Ys

Klára Vachová

vedoucí Domu sv. Františka
Tel: 731 441 761     %hpsR-daTorCV-~6LTqmY164YanBZd54Ys

Vlastimil VAJĎÁK

ředitel
Tel: 577 224 050, 603 443 167     ~.qs-3b6LTMvZ.2938Es-Z29g

Nataša Vajdová

účetní/ekonom
Tel: 556 400 043, 777 225 898     98Gk9Z2nWcqy.Z4WHlGEU3dcW5prRb~lW5pJ

Blanka Valášková

pracovník v sociálních službách
Tel: 731 433 076    

Bc. Helena Valčíková

sociální pracovník
Tel: 733 755 949, 518 620 302, 518 323 767     3.yo4Z2nWeps1~l7VX~ua8enT-uk87j7T-M

Alena Valenová

Koordinátorka střediska VNM
Tel: 608 155 143     WerxRWl77.Ay.Z4WHorCV-~f85prRb~lW5pJ

Jiří Valentík

koordinátor pracovních rehabilitací pro lidi bez domova
Tel: 735 721 563     5bEsOf5d0gGs1YUS-eBw5e74YanBZd54Ys